Spring naar content

Week van de motoriek ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’

Hoe staat het met de Breed Motorische Ontwikkeling (BMO) van de jeugd?! Het Kenniscentrum Sport & Bewegen organiseerde van 5 t/m 9 oktober samen met het Ministerie van VWS, NOC*NSF, Mulier Instituut, KVLO en de VSG een themaweek om meer aandacht te vragen voor het ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’. Deze succesvolle eerste editie heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd om BMO verder in de praktijk te brengen.

Nieuwsgierig geworden?

Tijdens de Week van de motoriek hebben we informatie gedeeld aan de hand van maar liefst zeven inspirerende webinars. Deze informatie hebben we gebundeld in een digitaal magazine.

Download hier het digitale magazine

Logo's partners week van de motoriek

Nut én noodzaak van Breed Motorische Ontwikkeling (BMO) Tijdens deze plenaire aftrap zullen we het totale weekprogramma toelichten. Na de opening gaan we in op wat Breed Motorische Ontwikkeling inhoudt. Onder leiding van Johan Steenbergen wordt de link gelegd met het Nationaal Sportakkoord. Remo Mombarg licht toe wat er bekend is vanuit de wetenschap en samen met Tanja Bracco Gartner bespreken ze hoe het in de praktijk werkt. Bijvoorbeeld bij de interventie nijntje, maar ook aan de hand van andere inspirerende BMO-praktijkvoorbeelden. Voor wie is dit webinar interessant? Voor alle praktijkprofessionals, vanuit sportbonden, maar zeker ook voor buurtsportcoaches, vakleerkrachten, medewerkers kinderopvang, professionals uit de JGZ en beleidsmedewerkers bij gemeenten. Kortom, iedereen die zich inzet voor meer vaardigheid in bewegen.
Ook binnen gemeenten zien we, naast het stimuleren van meer bewegen onder de inwoners, een groeiende aandacht voor beweegvaardigheid en motorische testen. Te beginnen bij de jeugd. In deze sessie zoomen we in op de gemeentelijke rol. De gemeente heeft een regiefunctie binnen een ketenaanpak, die nodig is om de motorische ontwikkeling en het beweeggedrag van jonge kinderen te verbeteren. Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden schetsen we hoe je hiermee als gemeente aan de slag kan gaan, samen met partners in het onderwijs, de gezondheidszorg, de wijk en de sport. In de gemeente Wormerland is één van de speerpunten in het lokale sportakkoord het opzetten van een interdisciplinaire samenwerking motorische ontwikkeling tussen sport, onderwijs en zorg. Het verbinden van scholen, professionals en vrijwilligers staat hierbij centraal. De provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten, SportZeeland en een brede waaier aan maatschappelijke organisaties zijn als onderdeel van het Zeeuws sportakkoord in oktober 2019 gestart met het verkrijgen van inzicht in de motoriek van de jeugd en het ontwikkelen hiervan. Hoe dit in zijn werk gaat en welke resultaten dit oplevert, komt aan bod tijdens deze sessie. Tot slot zal Joris Hoeboer, docent-onderzoeker aan de Haagse Hogeschool, reflecteren op de praktijkvoorbeelden en nog extra ingaan op het belang van monitoring/data (motorische testen en de follow-up!).
Tijdens deze webinar brengen we in beeld hoe op de basisschool een brede en samenhangende aanpak van motorisch leren – binnen en buiten de gymles – kan worden vormgegeven aansluitend bij de curriculum ideeën van Curriculum.nu. Onder leiding van Wiebe Faber gaan verschillende sprekers van Curriculum.nu (Kirsten Keij) in op de brede aanpak van motorisch leren in Arnhem (2+1+2, Geert Geurken), de ontwikkeling van de dynamische schooldag (Wim van Gelder) en de trekkersrol van de (vak)leerkracht bij een brede aanpak. Voor wie interessant? Deze webinar is uitermate geschikt voor (vak)leerkrachten en buurtsportcoaches die betrokken zijn bij bewegingsonderwijs en beweegactiviteiten op basisscholen.
Jong geleerd is oud gedaan. In deze webinar laten we je zien hoe sportverenigingen alleen of samen met de gemeente ervoor zorgen dat kinderen zich veelzijdig kunnen ontwikkelen. Waarom vinden ze BMO belangrijk, hoe pakken ze het aan en waar lopen ze tegenaan? Daarnaast willen we jullie laten zien wat momenteel door de sport wordt ondernomen om kinderen veelzijdig in beweging te krijgen. Denk hierbij aan beweegprogramma’s, tools voor sportverenigingen en communicatiemiddelen. Voor wie interessant? Voor alle sportprofessionals van verenigingen en bonden en iedereen die met hen wil samenwerken om kinderen veelzijdig te laten bewegen; buurtsportcoaches, gemeenten, scholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang of gezondheidszorg.
De Gezondheidsraad benadrukt (2017) dat het er bij jonge kinderen vooral om gaat dat zij gevarieerd bewegen en motorische vaardigheden aanleren. Ben je benieuwd naar wat jij vanuit jouw functie kunt doen om de motorische ontwikkeling van deze kinderen te stimuleren? In dit webinar leer je meer over de motorische ontwikkeling van kinderen, worden tips en tricks uitgewisseld en doe je inspiratie op over wat jij kan doen om de motorische ontwikkeling te stimuleren. Het webinar bestaat uit kennisoverdracht en een groepsgesprek. Hieraan nemen experts deel met wetenschappelijke kennis en professionals die lokaal actief zijn als buurtsportcoach of werken in de jeugdgezondheidszorg en kinderopvang. Sprekers: Jessica Gubbels (Maastricht University), Arno de Swart (Wij Buurtsportcoaches), Ellen-Joan Wessels (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid), Tanja Bracco Gartner (KNGU, nijntje beweegdiploma) en Rebecca Beck (Kenniscentrum Sport & Bewegen). Gespreksleider is Dorien Dijk (Kenniscentrum Sport & Bewegen).   Voor wie interessant? Dit webinar is geschikt voor lokaal werkende professionals die zich richten op kinderen van 0-4 jaar of hun ouders. Zij werken bijvoorbeeld in de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang of als buurtsportcoach.
In dit webinar willen we jullie inspireren en praktische tools voor het voetlicht brengen om direct met BMO in de buurt aan de slag te gaan. We geven o.a. antwoord op de volgende vragen:
  • Hoe organiseer je sport in de buurt op een goede manier?
  • Hoe bereik je de doelgroep en hoe krijg je ze mee in je verhaal. En hoe betrek je de ouders/verzorgers?
  • Hoe probeer je de doelgroep geïnteresseerd te houden, maar tegelijkertijd ook de aandacht te richten op BMO?
  • Wat zijn goede praktische tools en tips om met BMO in de buurt aan de slag te gaan?
We laten een drietal inspirerende ‘good practices’ aan het woord. Anne Bakker, Nederlands eerste BuurtSpeelCoach, vertelt over het succes van de buitenspeelclubs en hoe hij vanuit Sportivate, dwars tegen de prestatiecultuur in, ruimte geeft aan het spelende kind. Thijs de Mulder is sportconsulent voor de gemeente Nijmegen en deelt zijn ervaringen over de samenwerking tussen gemeente, scholen en verenigingen. Hoe kun je binnen het lokale sportakkoord breed motorisch opleiden in de praktijk brengen. Martijn Postuma laat zien hoe het Athletic Skills Model (ASM) kan helpen bij het sport- en speelbeleid in het onderwijs, de sport, de gezondheidszorg en natuurlijk de buurt. Hoe zorgt het ASM, o.a. vanuit de kenmerkende Schijf van 10, voor betere bewegers? Tijdens deze ‘good practices’ bestaat de mogelijkheid om via de chat vragen te stellen aan de sprekers. Na deze inspirerende voorbeelden zullen we afsluiten met een plenaire discussie om, met all input van het publiek, te beoordelen welke kansen en mogelijkheden er zijn om de jeugd in de buurt weer vaardig in bewegen te krijgen. Voor wie interessant? Dit webinar is interessant voor iedereen die met sport in de buurt bezig is, of daar meer over wil weten, zoals buurtsportcoaches, sport- en JOGG-regisseurs, en alle professionals die de jeugd in de wijk op een vaardige manier in beweging wil krijgen.
De afsluiting van de Week van de motoriek. Een week met informatieve en praktische informatie over hoe Breed Motorische Ontwikkeling verder te implementeren. Tijdens de laatste plenaire sessie (live) doorlopen we alle deelsessies en zal Johan Steenbergen jullie meenemen in alle ins- en outs en belangrijke lessen van de afgelopen dagen. Verder zal VWS-directeur Sport Annelies Pleyte antwoord geven op de belangrijkste vragen die tijdens de sessies naar voren zijn gekomen. Uiteraard is er ruimte om alle overige vragen te behandelen. Interessant voor alle praktijkprofessionals, vanuit sportbonden, maar zeker ook voor buurtsportcoaches, vakleerkrachten, medewerkers kinderopvang, professionals uit de JGZ en beleidsmedewerkers bij gemeenten. Kortom, iedereen die baat heeft bij meer vaardigheid in bewegen.
Sprekers
Remo Mombarg

Remo Mombarg is lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool, lectoraat sportwetenschappen. Remo heeft tevens een aanstelling bij de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), afdeling Orthopedagogiek.

In de plenaire openingssessie van de Week van de motoriek bespreekt Remo samen met Tanja Bracco Gartner de mogelijkheden van ‘Nijntje’ bij de sportbonden en bekijken we gezamenlijk de meest inspirerende BMO- praktijkvoorbeelden.


Tanja Bracco Gartner

Tanja Bracco Gartner is productmanager Sporters en Fans 2-6 jaar bij de KNGU en vol passie en ambitie werkzaam voor het mooiste beweegproduct van Nederland; het nijntje Beweegdiploma.

In de plenaire openingssessie van de Week van de motoriek bespreekt Tanja samen met Remo Mombarg de mogelijkheden van ‘Nijntje’ bij de sportbonden en bekijken we gezamenlijk de meest inspirerende BMO- praktijkvoorbeelden. Daarnaast is Tanja één van de sprekers van het webinar ‘Het stimuleren van de motorische ontwikkeling van 0-4 jarigen’.


Joris Hoeboer

Joris Hoeboer is docent-onderzoeker aan de Haagse Hogeschool.

In de sessie ‘Gemeente: van kwantiteit naar kwaliteit’ zal hij reflecteren op de praktijkvoorbeelden en nog extra ingaan op het belang van monitoring/data (motorische testen en de follow-up!).


Wiebe Faber

Wiebe Faber is onderwijsadviseur PO bij de KVLO. Hij is spreker in de sessie ‘2+1+2 = verbinding in leren bewegen’.

Onder leiding van Wiebe gaan verschillende sprekers van Curriculum.nu (Kirsten Keij) in op de brede aanpak van motorisch leren in Arnhem (2+1+2, Geert Geurken), de ontwikkeling van de dynamische schooldag (Wim van Gelder) en de trekkersrol van de (vak)leerkracht bij een brede aanpak.


Kirsten Keij

Kirsten Keij is docent bewegingsonderwijs, lid ontwikkelteam Curriculum.nu en bestuurslid KVLO Leiden.

In de sessie ‘2+1+2 = verbinding in leren bewegen’ gaat Kirsten namens Curriculum.nu met verschillende andere sprekers in op de brede aanpak van motorisch leren in Arnhem, de ontwikkeling van de dynamische schooldag en de trekkersrol van de (vak)leerkracht bij een brede aanpak.


Geert Geurken

Geert Geurken is hoofd Sportontwikkeling bij Sportbedrijf Arnhem.

In de sessie ‘2+1+2 = verbinding in leren bewegen’ gaat Geert met verschillende andere sprekers in op de brede aanpak van motorisch leren in Arnhem, de ontwikkeling van de dynamische schooldag en de trekkersrol van de (vak)leerkracht bij een brede aanpak.


Wim van Gelder

Wim van Gelder van Scholingsbureau Alles in Beweging is opleider, ontwerper en inspirator op het gebied van spelen, bewegen, sporten en bewegend leren.

In de sessie ‘2+1+2 = verbinding in leren bewegen’ gaat Wim met verschillende andere sprekers in op de ontwikkeling van de dynamische schooldag, de brede aanpak van motorisch leren in Arnhem, en de trekkersrol van de (vak)leerkracht bij een brede aanpak.


Arno de Swart

Arno de Swart is penningmeester van Wij Buurtsportcoaches en talentregisseur ‘De beste jij’ bij SportService Zwolle.

Arno is één van de sprekers van het webinar ‘Het stimuleren van de motorische ontwikkeling van 0-4 jarigen’.


Jessica Gubbels

Dr. Jessica Gubbels is universitair docent bij de afdeling Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek richt zich met name op determinanten van gezondheidsgedrag van jonge kinderen en hun families. Diverse van haar projecten richten zich op de invloed van ouders en kinderopvang op voeding, beweging en overgewicht.

Jessica is één van de sprekers van het webinar ‘Het stimuleren van de motorische ontwikkeling van 0-4 jarigen’.


Rebecca Beck

Rebecca Beck werkt als specialist Fit & Gezond bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Het liefst inspireert en motiveert zij anderen om zoveel mogelijk in te zetten op bewegen van jongs af aan. Ze zet haar expertise onder andere in voor de jeugdgezondheidszorg en de kinderopvang. Ook kan ze je verder helpen op het gebied van erkende interventies.


Ellen-Joan Wessels

Ellen-Joan Wessels werkt als adviseur en changemaker bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Zij zet zich in voor de pijler gezondheid uit de landelijke preventie agenda, toxische stress tijdens het opgroeien en de vakmanschapsagenda. Daarnaast houdt zij zich bezig met innovatievraagstukken  en organiseert onder andere de landelijke innovatieateliers.

Ellen-Joan is één van de sprekers van het webinar ‘Het stimuleren van de motorische ontwikkeling van 0-4 jarigen’.


Dorien Dijk

Dorien Dijk is specialist bij Kenniscentrum Sport & Bewegen en houdt zich bezig met diverse thema’s met één gemeenschappelijk noemer: jeugd.

Dorien is gespreksleider van het webinar ‘Het stimuleren van de motorische ontwikkeling van 0-4 jarigen’.


Anne Bakker

Anne Bakker is Nederlands eerste BuurtSpeelCoach. Met Sportivate motiveert hij wekelijks 30.000 kinderen om buiten te spelen en te bewegen.

In de sessie ‘BMO in de Buurt’ vertelt Anne over het succes van de buitenspeelclubs en hoe hij vanuit Sportivate, dwars tegen de prestatiecultuur in, ruimte geeft aan het spelende kind.


Thijs de Mulder

Thijs de Mulder is sportconsulent voor de gemeente Nijmegen.

In de sessie ‘BMO in de Buurt’ deelt Thijs zijn ervaringen over de samenwerking tussen gemeente, scholen en verenigingen. Hoe kun je binnen het lokale sportakkoord breed motorisch opleiden in de praktijk brengen.


Martijn Postuma

Martijn Postuma houdt zich binnen Athletic Skills Model (ASM) bezig met de doorontwikkeling van alle ASM binnen- en buitenaccommodaties (Skills Garden, ASM Place, gymzalen en schoolpleinen).

In de sessie ‘BMO in de Buurt’ laat Martijn zien hoe het Athletic Skills Model (ASM) kan helpen bij het sport- en speelbeleid in het onderwijs, de sport, de gezondheidszorg en natuurlijk de buurt. Hoe zorgt het ASM, o.a. vanuit de kenmerkende Schijf van 10, voor betere bewegers?


Johan Steenbergen

Johan zet zijn kennis, kunde en netwerk bij Kenniscentrum Sport & Bewegen graag in om onze jeugd vaardiger te maken in bewegen.

Tijdens de aftrap van de eerste plenaire sessie gaan we onder begeleiding van Johan dieper in op de rol van BMO binnen het Nationaal Sportakkoord. En tijdens de afsluiting van de week neemt hij iedereen mee in alle ins- en outs en belangrijke lessen van de afgelopen dagen.


Annelies Pleyte

Drs A.C. (Annelies) Pleyte is directeur Sport bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tijdens de afsluiting van de Week van de motoriek zal zij antwoord geven op de belangrijkste vragen die tijdens de sessies naar voren zijn gekomen.


Lars Cornelissen

Lars Cornelissen werkt bij NOC*NSF op de afdeling Sportparticipatie aan de breed motorische ontwikkeling van kinderen en Vaardig in Bewegen. We hebben als doel om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met allerlei verschillende sporten. Zodat ze na het proberen van meerdere activiteiten en sport vinden die bij hen past en ze aan de slag gaan met de verschillende grondvormen van bewegen.

In de sessie BMO bij sportverenigingen?! is Lars onze regisseur. Hij introduceert de sprekers, stelt scherpe vragen en zorgt er voor dat de sprekers ook jullie vragen beantwoorden.


Martine Hoofwijk

Martine Hoofwijk is projectmanager BMO voor 4 sportbonden: KNGU, KNHB, KNVB en Nevobo. In dit unieke gemeenschappelijke project willen de sportbonden sportende kinderen een brede basis geven voor een leven lang plezier in sport en bewegen.

In de sessie BMO bij sportverenigingen?! vertelt Martine waarom en hoe de sportbonden op dit thema samenwerken. Hoe zorgen zij ervoor dat straks een veelzijdige basis bij sportclubs en verenigingen net zo normaal is als een zwemdiploma?


Corine Visser

Corine Visser is opleider op de Academy voor lichamelijke opvoeding (Calo) op hogeschool Windesheim. Haar expertise ligt rondom sporten en bewegen op de vereniging en in het onderwijs. Daarnaast werkt ze mee aan het sportakkoord in Houten.

In de sessie BMO bij sportverenigingen?! geeft Corine een kijkje in de keuken van de gemeente Houten. Waarom is BMO belangrijk voor de gemeente en hoe wil de gemeente er samen met een groot aantal sportverenigingen voor zorgen dat de kinderen in Houten breed motorisch kunnen bewegen?


Raymond Koen

Raymond Koen is hoofdtrainer bij Noordkop Atletiek in Den Helder, topsportcoördinator in Alkmaar en  verantwoordelijk voor het fysieke programma (motorische programma) bij de jeugd van de eredivisie basketbal dames in Den Helder. Daarnaast is hij bezig met de oprichting van “Zee van Sport” wat zich in de kop van Noord Holland gaat focussen op de ontwikkeling in de sport voor verenigingen, sporters en vooral ook coaches.

In de sessie BMO bij sportverenigingen?! vertelt Raymond hoe zijn zoontje hem inspireerde om kabouteratletiek op te zetten. Dit is geen atletiek in het klein maar BMO gericht op plezier en veelzijdig bewegen. Raymond vertelt hoe het idee zo’n succes geworden is.


Mike van Beukering

Mike van Beukering is Personal trainer, huisvader en lid van de Jeugd waterpolocommissie van UZSC. In die laatst hoedanigheid houdt hij zich bezig met de trainerszaken van alle jeugdteams. Dit seizoen zijn we begonnen met het toevoegen van landtraining voor de hele jeugd, om niet alleen goede waterpoloers op te leiden, maar ook goede sporters in brede zin.

In de sessie BMO bij sportverenigingen?! vertelt Mike hoe en waarom UZSC is begonnen met landtraining.


Alyssa Dijkstra

Alyssa Dijkstra is werkzaam als sportconsulent bij SportZeeland.

In de sessie Gemeente: Van kwantiteit naar kwaliteit deelt Alyssa haar ervaringen over de Zeeuwse aanpak m.b.t. het verzamelen van informatie over de motoriek van basisschool kinderen. Hoe kun je tools zoals de MQ scan en het Beweeg ABC op een integrale manier inzetten om de motoriek van kinderen te monitoren.


Mark Hendriks

Mark Hendriks is buurtsportcoach bij Team Sportservice Zaanstreek-Waterland waaronder voor de gemeente Wormerland.

In de sessie ‘Gemeente: van kwantiteit naar kwaliteit’ zal hij meer vertellen over de interdisciplinaire samenwerking motorische ontwikkeling tussen sport, onderwijs en zorg die opgezet wordt in de gemeente Wormerland als een van de speerpunten in het lokale sportakkoord.

Dayenne L’abée

Dayenne L’abée is docent onderzoeker op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze werkt als projectleider voor het lectoraat Bewegen In en Om School, dat onderzoek doet naar de motorische vaardigheden van kinderen en hoe professionals binnen en buiten de school passende ondersteuning kunnen bieden voor een gezonde ontwikkeling van kinderen.

In de sessie Gemeente: van kwantiteit naar kwaliteit bespreekt Dayenne samen met Mark Hendriks, buurtsportcoach van de gemeente Wormerland, de aandacht die nodig is om kinderen met een motorische achterstand te ondersteunen naar een gezonde ontwikkeling.

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.

Praktische informatie

Begin: 5 oktober 2020
Einde: 9 oktober 2020

Adres:
online

Deel dit evenement