Spring naar content
Naar alle interventies

Table Stars

Table Star lesprogramma

Table Stars, de fijnste motoriekmethode, is het lesprogramma tafeltennis voor basisschoolleerlingen van 6 tot 10 jaar. De NTTB wil met dit programma de fijnmotorische vaardigheden van (jonge) kinderen bevorderen. Stapsgewijs krijgen kinderen passend bij hun leeftijd fijnmotorische oefeningen, waarbij balgewenning, oog-hand coördinatie en (zijwaarts) bewegen kernbegrippen zijn.

Voordelen Table Star training

Table Stars biedt naast fijne motoriek training tijdens de gymles (Table Stars op school) ook een gratis vervolgaanbod met Table Stars op de club. Willen kinderen echt leren tafeltennissen worden ze lid en krijgen ze les in Table Stars Challenge. Worden ze geen lid maar willen ze wel wedstrijden spelen, dan kunnen ze meedoen aan Table Stars the Battle (scholenkampioenschap), ook bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8.

Het pakket is gebruiksvriendelijk, met hoogwaardige materialen en bijbehorende kant-en-klare lesstof. Voor scholen is het voordeel dat een tafeltennistafel niet per se nodig is om Table Star oefeningen te geven.

Probleem

Tijdens de gymles op basisscholen is er beperkt aandacht voor tafeltennis. Een praktische reden is dat er niet altijd een tafeltennistafel aanwezig is. Een tweede reden is dat een kind motorisch pas vanaf een jaar of 9 in staat is om achter een tafel een bal uit de lucht te raken en terug te slaan. Een derde reden is dat gymdocenten (door bovenstaande redenen of los daarvan) vaak niet weten hoe ze tafeltennis in de gymles moeten geven. Voor kinderen jonger dan 10 jaar is het lastig goede lesstof te vinden die tafeltennisvaardigheden aanreikt. Table Stars biedt een kant-en-klare oplossing voor deze problemen die zich op elke school voor (kunnen) doen.

Weinig aandacht voor de ontwikkeling van de fijne motoriek bij jonge kinderen kan er bovendien toe leiden dat deze vaardigheid zich steeds later of zich steeds slechter ontwikkeld. Zo blijkt uit onderzoek (Maas, 2010) dat “ kleuters over het algemeen beneden gemiddeld scoren op de motoriektest en volgens de testresultaten een matige fijne en grove motoriek bezitten”. Als oorzaak hiervan wordt vaak gegeven dat in de moderne maatschappij kinderen minder spelenderwijs deze vaardigheden oefenen (Van Eijk, 2010).

Tests die de motorische vaardigheden van kinderen testen laten zien dat in vergelijking met 30 jaar geleden, kinderen minder motorisch vaardig zijn op dezelfde leeftijd (Hoeboer, 2015).

Dit probleem doet zich derhalve in de hele samenleving voor. Er zijn onderzoeken die laten zien dat er een correlatie is tussen de ontwikkeling van fijne motoriek en leerprestaties. Kinderen met motorische problemen hebben bijvoorbeeld vaker dyscalculie (30%) of dyslexie (50%) (Sigmundsson, 2010). Wetende dat kinderen die motorisch minder goed ontwikkeld zijn zich ook cognitief minder goed ontwikkelen, is er voldoende aanleiding om de fijnmotorische vaardigheden van kinderen, in alle diversiteit, te bevorderen.

Spreiding

Het probleem kan voorkomen op alle basisscholen en voor alle kinderen jonger dan 10 jaar. Het aantal tafeltennisverenigingen dat in samenwerking met scholen zorgde voor minimaal 20 uur tafeltennislessen tijdens de gymlessen lag in 2010 op 30 en in 2015 dankzij de inzet van Table Stars op 108 (Koppelman, 2015).

Basisschoolleerlingen van 6 tot 10 jaar (groep 3 t/m 6).


Deskundigen (trainers, combinatiefunctionarissen, studenten CALO, Stichting Leerplan Ontwikkeling) hebben de lesstof en de opzet van Table Stars op school en Table Stars op de club aan laten sluiten bij de leeftijd en motorische ontwikkeling van het kind. De oefeningen zijn volgens de ‘loopt het, lukt het, leeft het en later’- methode uitdagend maar altijd haalbaar.

Voor groep 7 en 8 kan de lesstof moeilijker gemaakt worden, maar deze leeftijd is niet de primaire doelgroep van deze interventie. De NTTB heeft voor groep 1 en 2 Sla je Slag[1] ontwikkeld.

[1]www.bewegensamenregelen.nl/slajeslag

 • Vakleerkrachten basisonderwijs met een bijscholing Table Stars, de fijnste motoriekmethode.
 • Combinatiefunctionarissen/sportbuurtcoaches
  De combinatiefunctionaris/sportbuurtcoach kan de Table Stars op school lessen tijdens of naschools verzorgen. Hij is KSS niveau 2 of 3 opgeleid en heeft de bijscholing Table Stars de fijnste motoriekmethode gevolgd.
 • Trainers KSS niveau 2 of 3 van de tafeltennisvereniging
  Voor tafeltennistrainers is Table Stars een ideaalprogramma om via contact met school direct deze jonge doelgroep te bereiken. Trainers zijn een directe schakel naar het opvolgende aanbod.

Hoofddoel

Leerlingen in groep 3 t/m 6 verbeteren hun fijne motoriek middels leeftijdsadequate tafeltennisoefeningen tijdens en na schooltijd.

Subdoel

Subdoelen einddoelgroep:

 • Leerlingen in groep 3 t/m 6 maken op een jonge leeftijd kennis met tafeltennis (een jongere leeftijd dan in de motorische ontwikkeling voor de hand ligt (< 8 jaar)).
 • Leerlingen in groep 3 t/m 6 verbeteren geleidelijk aan hun fijne motoriek.
 • Leerlingen in groep 3 t/m 6 die geïnteresseerd zijn in de sport worden doorgeleid naar de tafeltennisvereniging.

Subdoelen intermediaire doelgroep:

 • Lesgevers (trainers, combinatiefunctionarissen, vakleerkrachten, BSO begeleiders) worden vaardiger om tafeltennis volgens de Table Stars methode aan te bieden aan de doelgroep.
 • Lesgevers kunnen tafeltennisles geven zonder tafeltennistafel.
 • Tafeltennisverenigingen verhogen hun schoolactiviteit (>20 uur les) (streven is 100 schoolactieve tafeltennisclubs in 2020).

Randvoorwaardelijke subdoelen zijn:

 • Tafeltennisverenigingen werken samen met naburige scholen, zodat jonge kinderen leskrijgen van geschoolde trainers tijdens de lessen.
 • Jaarlijks worden minimaal 200 scholen en minimaal 10.000 leerlingen met Table Stars bereikt.

Opzet van de interventie

Het doorlopen van het gehele Table Stars traject beslaat 10 maanden. Het ideale traject bestaat uit:

 • Table Stars op school: start najaar. Bij voorkeur 3 tot 5 weken krijgt elke groep elke week één gymuur (45 of 60 minuten) les.
 • Table Stars op de club: start najaar. Aansluitend op de lessen op school maximaal 5 vervolglessen op de club, duur 60 minuten. Deelname aan Table Stars op de club is niet verplicht, maar op de club wordt idealiter de vierde afsluitende ster verdiend. Hebben kinderen slechts één Table Stars clinic op school gevolgd, dan bestaat Table Stars op de club uit minimaal 4 lessen.


Een Table Stars traject op school en op de club duurt derhalve minimaal 5 maximaal 10 lesmomenten

 • Table Stars Challenge: start voorjaar. Kinderen die lid zijn van de vereniging krijgen gedurende 4 tot 6 maanden in 7 lessen (van 60 minuten) tafeltennistechniek aangeleerd. Ook leren ze wedstrijdvaardigheden zoals tellen en respectvolle omgang met elkaar.
 • Table Stars the Battle. Voorrondes worden vaak in de herfst- en kerstvakantie gehouden. Meestal duurt een toernooi een hele dag. De landelijke finale is in het eerste weekend van maart tijdens de NKA en duurt een hele dag.

Locaties en Uitvoering

Table Stars op school wordt op basisscholen gegeven, door geschoolde combinatiefunctionarissen of tafeltennistrainers (KSS niveau 2 of 3). Dit kan tijdens de gymles of in het naschoolse aanbod.

Speciaal onderwijs kan gebruik maken van Table Heroes, een aangepaste versie (4 lessen) van Table Stars op school.

Table Stars op de club wordt naschools of op de vereniging gegeven door geschoolde combinatiefunctionarissen of tafeltennistrainers (KSS niveau 2 of 3).

Table Stars Challenge wordt gegeven op de vereniging door de tafeltennistrainer (KSS niveau 2 of 3).

Table Stars the Battle wordt geïnitieerd en georganiseerd door de tafeltennisvereniging.

Het systeem werkt van onderen naar boven: vereniging – afdeling – bondsbureau.

Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de contacten met de scholen. In 2016 heeft elke vereniging met jeugd een gratis lesmap Table Stars gekregen. Ook gratis zijn diploma’s voor verenigingen die aan kunnen tonen dat ze minimaal 20 uur Table Stars op één school geven. Na afloop van een traject ontvangt de trainer een evaluatieformulier en een onderzoeksmethode (0-meting, 1-meting, eindmeting) om het effect van Table Stars op hun ledenontwikkeling te meten.

Regionaal zijn er 8 NTTB afdelingsondersteuners. Zij zien toe op promotie en uitvoer van Table Stars door de bij hen geregistreerde ‘erkende uitvoerders’. Ook zien zij toe op de borging van de kwaliteit door bij te houden welke vereniging of school een erkende uitvoerder zijn. Ter promotie van een (nieuw te starten) traject kan een club een van de gratis Table Stars promo clinics aanvragen.

Landelijk wordt de implementatie ondersteund en bewaakt vanuit de NTTB.

De afdeling Sportontwikkeling ziet toe op monitoring en bijstelling van het product (inhoud en materialen).

Table Stars is onderdeel van de Sportmenukaart en de NTTB stimuleert verenigingen de interventie te gebruiken om langdurige contacten met het onderwijs op te starten en te continueren.

Diploma’s en lesmap

400 diploma’s €100,-
Lesmap met alle leskaarten €25,-

Lespakket

NIJHA Table Stars pakket* € 230,-

2 Hoepels 40 cm, 8 Pittenzakken rood, geel, blauw en groen 150 g, 2 Pittenzak blauw, 150 g, 6 Fluffbals 9 cm, 1 Crossball, 6 Tafeltennisballen ø 55 mm, 1 Balanceertol, 1 Speedladder 6 meter, 1 Stopwatch Maxim 250, 40 Markeringshoedjes, 1 Fluitje, 1 Mikdoel, 1 Ballennet met draagband,

10x push-pong batjes €100,-

Table Stars Mikbanner (spelvorm) €75,-

Table Stars promotiebanner €75,-

Optioneel extra

Lesmap €25,-
Table Stars Promotiebanner €75,-
Table Stars Mikbanner €75,-

30x JOOLA batjes klein handvat €298,50
144x JOOLA non-celluoid ballen in plastic bak €49,95,-

30x Hufterproof batjes €375,-

100x diploma €25,-

Opleidingen

Tafeltennisbegeleider 1 (2 dagdelen) €395,- (per 16 deelnemers)

Bijscholing Table Stars, een dagdeel €195,- (per 16 deelnemers)

Opleiding Tafeltennistrainer 2 €437,50,- per deelnemer*

D3. Opleiding Tafeltennistrainer 3 €832,50,- per deelnemer*

*Verplichte lesboeken behorende bij deze NTTB trainersopleidingen zijn bij deze prijs inbegrepen.

Actuele prijzen vindt u in de NTTB webshop waar deze en andere materialen (waaronder Challenge) te bestellen zijn.

Op www.schooltafeltennis.nl is voor lesgevers alle benodigde informatie te vinden, ook met betrekking tot werving voor en evaluatie van Table Stars trajecten.

Belangrijke documenten

Uitgebreide beschrijving (pdf)

Organisatie

Contactpersonen

Beoordeling / erkenning

 • Goed beschreven
Dit is een erkende interventie