Spring naar content
Naar alle interventies

Voor je het weet zijn ze groOt

‘Voor je het weet zijn ze groOt’ is een ouderbijeenkomst over opvoeding, voeding en bewegen, waarin interactieve theaterscènes en groepsbesprekingen met elkaar afgewisseld worden. Opvoeding staat centraal rond de thema’s:

  • beeldschermgebruik (computeren, tv kijken, etc.) en actief (buiten)spelen
  • ontbijten
  • snoepen/ snacken/ gezoete dranken

De ouderbijeenkomst is voor ouders met kinderen op de basisschool (groep 1 t/m 8), met name voor ouders van kinderen die onvoldoende bewegen en ongezond eten.

De interventie is ontwikkeld voor ouders met kinderen van 2 t/m 12 jaar, met name ouders van kinderen die onvoldoende bewegen en ongezond eten.

Het doel is om ouders te versterken in hun opvoedvaardigheden om hun kinderen gezonde voedings- en beweeggewoonten aan te leren.

Locaties en Uitvoering

De ouderbijeenkomst ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ wordt uitgevoerd door een gespreksleider en twee acteurs. De theaterscènes worden verzorgd door DNL Theatercollectief of een door hen getrainde theatergroep. De gespreksleider is een opvoedadviseur of preventiemedewerker. Deze gespreksleider is afkomstig van een lokale/regionale instelling, zoals een welzijnsorganisatie of GGD. De organisatie wordt gedaan door de gemeente, GGD, welzijnsorganisatie, sportservice of andere partij. De organiserende partij zorgt voor het contact tussen de gespreksleider, school en de theatergroep.
Op dit moment wordt ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ actief ingezet in het werkgebied van de GGD Amsterdam. In dit werkgebied hebben reeds 26 ouderbijeenkomsten van ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ plaats gevonden. Tijdens een gezondheidsbevorderingsvergadering van GGD Nederland op 11 februari 2014 hebben ook andere GGD-en en geïnteresseerden kennis kunnen maken met ‘Voor je het weet zijn ze groOt’. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ in 2014 ook ingezet in de werkgebieden van 4 andere GGD-en: Rotterdam-Rijnmond, Gelre-IJssel, Hollands-Noorden, Twente. Naar verwachting zullen nog meer GGD-en de ouderbijeenkomst in gaan zetten. In Twente is reeds een theatergroep getraind door DNL Theatercollectief, in opdracht van GGD Twente, zodat regionaal makkelijker bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd.

Voor je het weet zijn ze groOt betrekt ouders met een interactief theater bij een gezonde leefstijl van hun kinderen. Met gebruik van Intervention Mapping is een leuke en originele interventie ontworpen. De uitvoering duurt ca. een uur. Dit maakt de doelen wel wat ambitieus.
Met deze interventie kan ook een moeilijk bereikbare doelgroep worden bereikt. De interventie is echter maar van korte duur (1 uur). Het uitvoeren van deze interventie in combinatie met een groter programma, komt de interventie ten goede. De commissie raadt aan daar ook echt op aan te sturen.

Belangrijke documenten

Uitgebreide beschrijving (pdf)

Organisatie

Contactpersonen


Beoordeling / erkenning

  • Goed onderbouwd
Dit is een erkende interventie