Spring naar content

20.899 publicaties gevonden

 • werpen

  Dit artikel is een vervolg van de artikelenserie ‘Werken met een methodiek, waarom zou je?’ In de vorige artikelen LO magazine 2, 3, 5 en 6 (2021) kwam turnen aan…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Er zijn steeds meer kinderen op de basisschool met een fysieke en/of sensorische beperking, gedragsproblemen, overgewicht of een motorische achterstand. De diversiteit in de gymzaal is toegenomen, ook door de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • integer omgaan met kleding, aanraken en kleedkamersituaties

  Integere omgangsvormen zijn niet vanzelfsprekend, wat weer pijnlijk duidelijk werd door de onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland en de vele meldingen bij slachtofferorganisaties die daarop…

  Artikel in vaktijdschrift
 • locatie en afmetingen

  Deze aflevering, in de serie artikelen over de moderne gymzaal, gaat over locatie en afmetingen van gymzalen. Wat is de ideale locatie van een gymzaal en waarom? Wat is een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel gaat in op de kracht en mogelijkheden van het trechtermodel. Dit model biedt handreikingen om leerlingen nog beter te begeleiden door meer af te stemmen op wat ze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • directly measured, moderate physical activity in 65 361 adults is associated with significant protective effects from severe COVID-19 outcomes

  Adults with high and moderate physical activity levels had significantly better outcomes than those with low activity when contracting COVID-19. The apparent protective effects of regular physical activity extended to…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • de belangrijkste verbeterpunten in beeld

  Deze infographic geeft een samenvatting van de belangrijkste verbeterpunten in de klantreis sporthulpmiddelen. Lees de Handreiking sporthulpmiddelen voor een complete weergave van de projectuitkomsten, inclusief concrete aanbevelingen voor alle partijen…

  Factsheet
 • hoe pak je dit aan als zorgverlener?

  Patiënten hebben vaak behoefte aan goede begeleiding en laagdrempelig aanbod. Samenwerken met de sport- en beweegsector is daarbij belangrijk, ook vanuit de zorg. Benieuwd hoe je dit doet en waarmee je rekening…

  Factsheet