Spring naar content

450 publicaties gevonden

 • Deze update visie vormt een kapstok voor nadere invulling van het sportbeleid de komende jaren. De sportvisie richt zich op: sport- en beweegstimulering, sportaccommodaties, sport en bewegen als middel, georganiseerd…

  Beleidsnota
 • sportnota 2020 - 2023

   De focus voor de komende jaren ligt in Montferland op onderstaande thema’s: Sport en beweegstimulering voor alle inwoners van de gemeente Montferland; Kwalitatief hoogwaardige voorzieningen op een bereikbare afstand; Sterke…

  Beleidsnota
 • De gemeente Den Helder zet in het beleidskader sport ‘Den Helder beweegt vooruit!’ in op de volgende onderdelen: vitale verenigingen, beweegvriendelijke openbare ruimte, bereiken van maatschappelijke doelstellingen, onderwijs als basis…

  Beleidsnota
 • sport- en beweegvisie 2021+

  Dit beleidskader is niet alleen een vervolg op de Sportvisie 2010-2020 ‘Meer ruimte voor sport en bewegen’ en het Meerjarenprogramma ‘Sport en bewegen 2016-2020’. Bestaande programma’s zoals De Bewegende Stad,…

  Beleidsnota
 • Sport en bewegen voor iedereen. Dat is de basis van de sportvisie Ede. Deze sportvisie maakt duidelijk waar de gemeente Ede zich de komende jaren op richt als het gaat…

  Beleidsnota
 • visie op sport en bewegen Lansingerland

  Scoren met sport is de visie op sport en bewegen, met de volgende ambities voor 2030: Iedereen beweegt. In 2030 spelen, wandelen, fietsen en sporten al onze inwoners in de…

  Beleidsnota
 • samen sterk, over beleidsdomeinen heen samenwerken aan een betere gezondheid in de gemeente

  Om binnen een gemeente werk te maken van gezondheid moet je samenwerken, bijvoorbeeld met beleidsdomein Sport.  Deze gids biedt inspiratie om gezondheid en gezond sporten op een meer integrale manier…

  Rapport