Spring naar content

450 publicaties gevonden

 • gemeente Amsterdam

  Deze agenda Sporten en Bewegen verbindt en verenigt een aantal overkoepelende uitgangspunten die vastgesteld zijn in het sportbeleid 2019-2022, het coalitieakkoord en de Sportvisie 2025. 

  Beleidsnota
 • Visie van deze nota: In Sliedrecht hebben alle inwoners de mogelijkheid om (voldoende) te kunnen sporten en bewegen op een veilige en verantwoorde manier. De sportinfrastructuur is duurzaam en toegankelijk…

  Beleidsnota
 • voor vitale en actieve inwoners in Alphen aan den Rijn

  De gemeente heeft de volgende ambities: iedere inwoner van de gemeente Alphen aan den Rijn kan een leven lang met plezier sporten en bewegen, we gaan hard aan de slag…

  Beleidsnota
 • iedereen beweegt, sport en speelt buiten, beweeg- en speelruimtebeleidsplan 2020-2030

  In dit beweeg- en speelruimtebeleidsplan staan de ambities van de gemeente Katwijk op het gebied van bewegen en spelen in de buitenruimte voor de komende 10 jaar. Spelen, sporten en…

  Beleidsnota
 • beleidskader ‘Sport verbindt Veenendaal’

  Het sportbeleid van de gemeente Veenendaal richt zich de komende vier jaren op de volgende pijlers: inclusief sporten en bewegen;  duurzame sportinfrastructuur;  vitale sport- en beweegaanbieders;  positieve sportcultuur;  van jongs…

  Beleidsnota
 • meedoen is winnen, gemeente Tilburg

  Deze visie geeft op hoofdlijnen weer hoe de gemeente de komende jaren wil door ontwikkelen in het veld van sport en bewegen. Dit hebben we opgedeeld in drie pijlers, te…

  Beleidsnota
 • De algemene visie van deze nota is: de gemeente Maasgouw wil haar inwoners blijven stimuleren om een leven lang met plezier te (kunnen blijven) sporten/ bewegen door een samenhangend sportaanbod…

  Beleidsnota
 • beleidsnota sport 2020-2024

  In deze beleidsnota wordt beschreven hoe de gemeente IJsselstein samen met sportverenigingen, zorginstellingen, de welzijnsorganisatie en sportaanbieders vorm wil geven aan het IJsselsteinse sportlandschap.

  Beleidsnota
 • gemeente Meppel

  Met dit beleidsplan voor de komende jaren (2020-2023) is door gemeente Meppel een nieuwe benadering omtrent gezondheid, bewegen en sport gekozen. De elementen van deze nieuwe benadering zijn: Een andere…

  Beleidsnota