Spring naar content

454 publicaties gevonden

 • sportagenda gemeente Zoetermeer 2017 en verder

  Ter vervanging van de sportnota ‘Mee(r) doen met sport’ (2009 -2016) is in samenspraak met de stad een nieuwe sportagenda ‘Zoetermeer sterker door sport’ (2017 en verder) opgesteld. Deze sportagenda…

  Beleidsnota
 • Almeers sportbeleid 2017-2020

  Deze nota schetst de volgende ambities en accenten: Ambitie: Iedere Almeerder sportief in beweging Groei van het percentage Almeerders dat wekelijks sport.   Nieuwe accenten Benadrukken van de positieve impact…

  Beleidsnota
 • sport- en beweegnota Hillegom 2017 – 2020

  Sport- en beweegnota 2017 – 2020 van gemeente Hillegom. In deze nota wordt uitgegaan van wat sport en beweging, ieder vanuit haar eigen dynamiek, kan betekenen voor Hillegom. En hoe…

  Beleidsnota
 • In aansluiting op de modellen die door de Vereniging van Sport en Gemeenten worden gehanteerd, kiest de gemeente Gouda voor het opwaarderen van het sportstimuleringsmodel (tot dusver leidend in het…

  Beleidsnota
 • sport- en beweegvisie 2017-2025

  De gemeente Heerenveen geeft richting aan deze visie door in te zetten op zes strategische) speerpunten: Meer Heerenveners in beweging, in het bijzonder jongeren (12 – 18 jaar), volwassenen en…

  Beleidsnota
 • De Sportnota gemeente Waterland 2017 is een vervolg op de nota Sport en bewegen 2011-2015. Deze Sportnota is in 2015 geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de meeste voorgenomen zaken gerealiseerd zijn.…

  Beleidsnota