Spring naar content

454 publicaties gevonden

 • sport & bewegen in Ouder-Amstel 2017-2024 : visie en uitvoering

  Deze sportnota gaat in op hoe de gemeente kan stimuleren dat de inwoners blijven bewegen en sporten, hoe men sport kunnen inzetten om andere maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en…

  Beleidsnota
 • regionale samenwerking is noaberkracht vanuit eigen kracht!

  Sport en bewegen is voor menig inwoner van Twente een populaire vorm van vrijetijdsbesteding. Veel inwoners van Twente zijn direct of indirect betrokken bij sport- en beweegactiviteiten en zijn lid…

  Beleidsnota
 • beleidsnota sport en bewegen 2018-2021, gemeente Harderwijk

  Beleidsnota sport en bewegen 2018-2021 van gemeente Harderwijk. In deze nota wordt in hoofdstuk 2 samenvattend een evaluatie van de vorige beleidsperiode gegeven. De uitgebreide uitwerking kunt u vinden in…

  Beleidsnota
 • verbinden verbreden verbinden

  Verbinden verbreden en verbeteren, dat is het motto van de gemeente Edam-Volendam als het gaat om sporten in de gemeente. Zo is de inclusieve samenleving de centrale ambitie die ook…

  Beleidsnota
 • sportbeleidsplan Weesp 2017-2020

  Hoofdstuk 1 vormt de inleiding waarin de probleem- en doelstelling van het Weesper sport- en beweegbeleid worden toegelicht. Hoofdstuk 2 betreft maatschappelijke trends en ontwikkelingen die invloed hebben op sport…

  Beleidsnota
 • sportnota 2017 - 2021

  Twee jaar na het ontstaan van onze gemeente staan we op sportgebied voor verschillende uitdagingen die wij met elkaar willen aangaan. Als gevolg van de herindeling zijn er tussen de…

  Beleidsnota