Spring naar content

302 publicaties gevonden

 • beleidsvisie gemeente Gorinchem

  ‘De kracht van Sport’ is opgebouwd uit 5 pijlers: Bewegend leren Meedoen door Beweging Sportieve ruimte Sterke Spelbepalers Gorcum Sportvesting

  Beleidsnota
 • sport- en beweegplan Epe 2020

  De gemeente Epe heeft twee beleidsdocumenten die kaders bieden voor de ontwikkeling van het Sport- en Beweegplan Epe 2020. Zo heeft de gemeenteraad van Epe in 2013 besloten de Toekomstvisie…

  Beleidsnota
 • beleid dat werkt

  Het ‘Vitaal Sportbeleid Waddinxveen’ is vooral een procesdocument met heldere prestatieafspraken tussen gemeente, maatschappelijke partners en sportverenigingen. Deze afspraken sluiten aan bij de veranderingen in de samenleving en gaan uit…

  Beleidsnota
 • Speerpunten ‘Doetinchem in Vorm’ zijn: de beweegparticipatie onder jongeren van 4 tot 18 jaar de komende 10 jaar stabiliseren op 85% het percentage volwassenen dat minimaal 12 keer per jaar…

  Beleidsnota
 • beleidskader sport 2016-2019, gemeente Veenendaal

  Dit beleidskader geeft de richting aan voor het sportbeleid voor de komende vier jaren. De ambitie is de focus van het sportbeleid in deze periode te leggen op een zestal…

  Beleidsnota
 • De provincie Drenthe kiest binnen sociale leefbaarheid voor drie prioritaire thema’s, waarbinnen de belangrijkste uitdagingen liggen om de gevolgen van krimp binnen de provincie aan te pakken en de leefbaarheid…

  Beleidsnota
 • Gelderland sport! 2016-2019

  Het Gelderse sportbeleid rust op drie pijlers: de economische kracht van sport, de maatschappelijke kracht van sport en de sportieve kracht door excellente prestaties. 

  Beleidsnota