Spring naar content

126 publicaties gevonden

 • richtlijn voor het meten van de milieubelasting van sportevenementen

  Het doel van het onderzoek dat met deze richtlijn kan worden uitgevoerd is het vaststellen van de mate waarin een sportevenement het milieu belast. De focus ligt hierbij op de…

  Rapport
 • De nieuw ontwikkelde Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) laat aan de hand van 16 indicatoren het actuele niveau van duurzaamheid zien in elke gemeente in Nederland. Het doel hiervan is om gemeenten,…

  Boek
 • This research report covers an inquiry into sustainability assessment and procurement for outdoor sport events and the function of the built environment to facilitate these specific temporary urban interventions. The…

  Scriptie
 • magazine over duurzaamheid in de sport

  Magazine met artikelen over trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzame sportvelden. Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) wil door middel van dit magazine laten zien waar zij mee bezig…

  Vaktijdschrift
 • Column over duurzame sportverenigingen in het vakblad ‘Duurzaam, magazine over duurzaamheid in de sport’.

  Artikel in vaktijdschrift
 • showcase van sport maar ook van duurzame projecten en producten

  Een duurzaam evenement is eigenlijk een contradictio in terminis. Bij duurzaamheid gaat het om het langetermijngebruik van materialen, terwijl de toekomst van een evenement erg kort is. De oplossing moet…

  Artikel in vaktijdschrift
 • samen op weg naar een duurzame toekomst

  In september kondigde staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu haar voornemen aan om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen in 2017 geheel te verbieden. In het…

  Rapport