Spring naar content

55 publicaties gevonden

 • Wil je kinderen een actieve leefstijl aanleren, dan is het belangrijk om hun ouders daarbij te betrekken. In de praktijk blijkt dat niet altijd even makkelijk, maar de nieuwe factsheet…

  Online artikel
 • op weg naar de participatiesamenleving

  Essay over de ingewikkelde weg naar de participatiesamenleving. Met deze essay wil het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een bijdrage leveren aan het debat over de herziening van de Nederlandse…

  Boek
 • inventarisatie van werkzame elementen van ouderbetrokkenheid en ouderbetrokkenheid in het Nederlandse interventie-aanbod

  Op scholen worden interventies aangeboden om de leefstijl van leerlingen te verbeteren, zoals het stimuleren van fysieke activiteit en gezond eten. Deze interventies hebben meer kans van slagen als ouders…

  Rapport
 • simultaneous and interactive influences of parents and friends on European schoolchildren's energy balance-related behaviours, the energy cross-sectional study

  Background: The family, and parents in particular, are considered the most important influencers regarding children’s energy-balance related behaviours (EBRBs). When children become older and gain more behavioural autonomy regarding different…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • stap 1, ouders BEREIKEN, bewustmaken en ondersteunen

  Wil je kinderen een actieve leefstijl aanleren? Dan is het belangrijk de ouders daarbij te betrekken. Kinderen zullen gezond gedrag gemakkelijker aanleren en volhouden wanneer hun ouders dit stimuleren. Maar…

  Brochure