Spring naar content

55 publicaties gevonden

 • betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind

  In het funderend onderwijs neemt de rijksoverheid een steeds terughoudender rol in, door bevoegdheden over te dragen aan gemeenten, schoolbesturen en de schoolleiding. Ook de ouders bedenkt zij een taak…

  Boek
 • handleiding voor het vergroten van ouderbetrokkenheid

  Het betrekken van ouders heeft een belangrijke rol gekregen in de ontwikkeling van Brede Scholen. De ervaringen opgedaan tijdens projecten Brede School worden beschreven in dit methodiekboekje, zodat anderen die…

  Boek
 • praktische handleiding voor scholen en welzijnsinstellingen die de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs willen vergroten

  Het betrekken van ouders bij het onderwijs is geen gemakkelijke opgave. Scholen en instellingen lopen bij hun pogingen hiertoe tegen allerlei problemen aan. Daarom is dit handboek geschreven. Er wordt…

  Boek
 • een literatuuronderzoek naar de mogelijke rol van ouders bij bewegingsstimulering van kinderen in het basisonderwijs

  Literatuuronderzoek waarin inzicht gegeven wordt in de voorwaarden om ouders effectief te betrekken bij bewegingsstimulering van kinderen en de richtlijnen waarlangs die betrokkenheid vorm zou moeten worden gegeven.

  Rapport
 • Handleiding van het project Ouders graag gezien. Dit project is ontwikkeld om verenigingsbesturen te helpen bij het ontwikkelen van een bijzondere relatie met de ouders van de kinderen die lid…

  Werkboek / instrument