Spring naar content

7 publicaties gevonden

 • een praktisch leerboek voor begeleiders die werken met kinderen met ontwikkelingsachterstanden op motorisch en/of gedragsmatig gebied in sport- en beweegsituaties

  Voor begeleiders die werken met kinderen met een ontwikkelingsachterstand op motorisch en/ of gedragsmatig gebied in sport en bewegen is het leerboek Plezier in bewegen voor ieder kind ontwikkeld. Een…

  Boek
 • mogelijke werkzame elementen waarvan de sporttrainer gebruik kan maken om de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen met autisme te stimuleren

  Sport kan veel mogelijkheden bieden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme op een positieve manier te stimuleren. Dit rapport beschrijft op basis van literatuur- en praktijkonderzoek wat de…

  Rapport
 • De afgelopen vier jaar is het programma Special Heroes uitgegroeid tot een landelijk en breed gedragen sportstimuleringsprogramma voor kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs, clusters 1, 2, 3 en…

  Boek
 • een onderzoek naar het effect van Teacch op de gedragingen van kinderen met een autisme spectrum stoornis tijdens de bewegingsles

  Bewegingslessen zijn voor kinderen met een autisme spectrum stoornis moeilijke en vooral confronterende lessen. De oorzaak hiervan kan verklaard worden aan de hand van de drie kernproblemen van deze ontwikkelingsstoornis.…

  Rapport