Spring naar content

21 publicaties gevonden

 • lessen voor de opschaling van living labs

  Het Rathenau Instituut wil met dit rapport partijen in en rondom living labs helpen om experimentele oplossingen te ontwikkelen tot duurzame innovaties voor meer locaties en grotere groepen gebruikers. Het…

  Rapport
 • Sinds 2012 kunnen lokale sport- en beweegaanbieders via de Sportimpuls tweejarige financiële ondersteuning ontvangen bij het opzetten van lokaal vraaggericht sport- en beweegaanbod. Het doel van de Sportimpuls is om…

  Rapport
 • Sinds 2012 kunnen sport- en beweegaanbieders via de Sportimpulsregeling tweejarige financiële ondersteuning ontvangen bij het opzetten van lokaal vraaggericht sport- en beweegaanbod. Het doel van de Sportimpuls is om een…

  Rapport
 • borging tips voor aanvragers nieuwe ronde Sportimpuls

  Het klinkt misschien raar in één zin: borging en subsidieaanvraag. Borging is toch pas aan de orde na de subsidieperiode? Dat klopt! Maar het borgen, ofwel continueren van een project…

  Online artikel
 • een kwalitatief onderzoek naar de consequenties van discoursen op de inbedding van senioren bij sportverenigingen

  Dit onderzoek focust op consequenties die discoursen hebben op het inbedden van senioren in de sportvereniging. Dit kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd onder bestuurders en sleutelfiguren van verschillende verengingen. De discoursen die bestaan…

  Scriptie