Spring naar content

15 publicaties gevonden

 • over ontwikkelingen in deelname van meisjes- en vrouwenvoetbal

  In deze rapportage gaan de onderzoekers in op de cijfermatige ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. De centrale vragen hierbij zijn: in welke mate het vrouwenvoetbal groeit, zowel absoluut als relatief; welke…

  Rapport
 • discoursstudie naar de sportparticipatie van meisjes in Overvecht

  In deze studie is onderzocht welke denkbeelden en opvattingen er over sportparticipatie van meisjes zijn. [Gymmen en chimies betekent in straattaal sporten en meisjes.]  De taal, waarin deze denkbeelden en…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de invloed van heersende discoursen op het sportgedrag van meisjes tussen de 10-12 jaar

  De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht van de Gemeente Amsterdam zet sport en bewegen in om het gestelde doel: ‘alle kinderen in 2033 op gezond gewicht’ te behalen. Op alle Amsterdamse basisscholen wordt…

  Scriptie
 • fuelling a lifetime of participation, a report on the status of female sport participation in Canada

  Publicatie over sport en bewegen voor en door meisjes en vrouwen in Canada en de belemmeringen die zij hierbij tegenkomen.

  Rapport
 • de betekenissen van sport en gezondheid voor meisjes met externaliserend probleemgedrag in de residentiële jeugdopvang

  This research focused on the meaning of sport for adolescent girls diagnosed with externalizing behavior problems who live in a residential youth care facility. Five girls and four practitioners have…

  Scriptie
 • wat zijn de oorzaken en wat kunnen we er aan doen?

  Dropout in de sport wordt al jaren erkend als probleem voor sportclubs en sportbonden. Sporters geven vaak als reden aan dat ze geen lol meer hebben in hun sport, of andere…

  Scriptie