Spring naar content

50 publicaties gevonden

 • het natuurlijk laboratorium van het leven

  In het kader van de nieuwe leerstoel Sport & Performance Psychology, hield Nico van Yperen op dinsdag 30 oktober 2018 een academische rede met als titel ‘Mentale aspecten van sport…

  Proefschrift/oratie
 • de rol van psychologische behoeftefrustratie door coaches

  Dit onderzoek richt zich op het mediërende effect van behoeftefrustratie op de relatie tussen perfectionisme en eetstoornis-symptomen in de sport. Perfectionisme is, zowel binnen als buiten de sport, een predictor…

  Scriptie
 • als je gelooft dat je je kunt verbeteren in sport, verbeter je dan ook meer?, de effecten van self-theories op doelen, motivatie, informatiekeuze en prestatie in de sportcontext

  Het doel van deze studie is om na te gaan of de door Dweck (1999) gevonden effecten van self-theories op doelen, motivatie, informatiekeuze en prestatie in de context van intelligentie…

  Scriptie
 • insights from the domain of sports

  Dit proefschrift heeft laten zien hoe prestatie-gerelateerde processen, waarbij meerdere componenten met elkaar in interactie zijn en veranderen over tijd, onderzocht en begrepen kunnen worden door een complexiteitsbenadering toe te…

  Proefschrift/oratie
 • onderzoek naar de invloed van opwaarts contrafactueel denken op openheid tot normoverschrijding in het jeugdvoetbal

  Contrafactuele gedachtes zijn ingebeelde alternatieve uitkomsten op de werkelijkheid. Opwaartse contrafactuele gedachtes zijn een ingebeelde verbetering ten opzichte van de werkelijkheid en kunnen daardoor voor mensen dienen als een leermiddel…

  Scriptie
 • Het Köhler Group Motivation Gain Effect wordt verklaard door het mechanisme van ‘sociale vergelijking’, samen met een ‘gevoel van onmisbaarheid’. In dit onderzoek werd een experimentele onderzoeksopzet gebruikt om de…

  Scriptie