Spring naar content

23 publicaties gevonden

 • factsheet 2018/5

  Vanuit NOC*NSF en de overheid groeide de afgelopen jaren de aandacht voor het thema ‘diversiteit’, waaronder de vertegenwoordiging van vrouwen in landelijke besturen van de Nederlandse sportbonden. Ook vanuit het…

  Factsheet
 • workplace culture in sport, executive summary

  Onderzoek naar vrouwen in sportbesturen in Engeland. Onderzocht werd of de cultuur een belemmerende factor is voor vrouwen om te werken bij een sportorganisatie. En hoe de cultuur kan worden…

  Rapport
 • factsheet

  De vertegenwoordiging van vrouwen in besturen van nationale sportbonden bleef lange tijd ver achter bij hun sportdeelname in verenigingsverband. Van alle bondsbestuurders van Nederlandse sportbonden met olympische disciplines was in…

  Factsheet
 • ngb leadership audit 2014

  This year’s ‘Trophy Women?’ report, supported by Sport England and Hill Dickinson LLP, shows there has been a small increase in female representation on average across National Governing Body (NGB)…

  Rapport
 • The ‘Gender Balance in Global Sport Report’ is authored by Women on Boards and delivers a baseline dataset on the participation of women on sports governing bodies in the lead…

  Rapport
 • een onderzoek naar de betekenissen die bestuurders van Tilburgse sportverenigingen en verenigingsondersteuners geven aan diversiteit binnen het bestuur van de sportvereniging

  Vrouwen en allochtonen zijn (nog steeds) ondervertegenwoordigd in hoge functieniveaus, zo ook in besturen van sportverenigingen. Internationaal worden er al dan niet quota ingevoerd om de positie van vrouwen en…

  Scriptie
 • In 2009 continueerde het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) de beleidsaandacht voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen in landelijke sportbesturen, met het project ‘Diversiteit in goed sportbestuur’ (NISB, 2007).…

  Rapport
 • eindrapportage

  Eindverslag van het project vrouwen in sportbesturen, waarin zowel de successen als de minder succesvolle onderdelen van het project zijn toegelicht.

  Rapport
 • een onderzoek naar de positie van de vrouw in de sportvereniging

  In dit onderzoeksrapport staat de volgende probleemstelling centraal: Wat is de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op de positie van de vrouw binnen de sportvereniging? Om deze (bredere) vraagstelling te specificeren…

  Scriptie