Spring naar content

39 publicaties gevonden

 • op zoek naar de meerwaarde van sport voor een kwetsbare doelgroep

  In dit rapport is de haalbaarheid voor het sluiten van een Sport Impact Bond voor Life Goals onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat er aanleiding is om aan te nemen…

  Rapport
 • the meaning of sport activities for refugees living in a reception centre

  This article focuses on the meaning of sport activities for refugees living in a reception centre. We conceptualise the reception centre as a liminal space and analyse how this liminal…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • hoe stimuleer je sport- en beweegdeelname bij statushouders?

  Begeleid je statushouders en wil je weten hoe je hen kunt motiveren mee te doen aan (laagdrempelige) sport- en beweegactiviteiten? In deze infosheet vind je achtergrondinformatie over sport en bewegen…

  Factsheet
 • Sport en bewegen kan helpen bij de integratie van vluchtelingen. Kenniscentrum Sport maakte drie factsheets: Factsheet met informatie voor sportverenigingen over samenwerken met COA Factsheet met informatie voor gemeenten/buurtsportcoaches over…

  Factsheet
 • rapportage kennisontwikkeling en monitoring en evaluatie van het project ‘Sport & Vluchtelingen’

  NOC*NSF, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Kenniscentrum Sport en Right to Play werkten samen om via sport en de sportvereniging een positieve bijdrage te leveren aan een zinvolle dagbesteding, de…

  Rapport
 • Both sports clubs and refugees benefit from collaboration between sports clubs and a reception centre. Knowledge Centrum Sport Netherlands created three factsheets: Factsheet with information for sport clubs on collaboration…

  Factsheet
 • een onderzoek naar de meest geschikte interventies om het verdrinkingsrisico te verlagen

  Door middel van een analyse van krantenartikelen over verdronken asielzoekers wordt het probleem (een verhoogd verdrinkingsrisico) in beeld gebracht. In het tweede deel wordt er een analyse gegeven van mogelijke…

  Rapport