Spring naar content

19 publicaties gevonden

 • basketbal- en voetbalproject in de Westwijk

  De gemeente Vlaardingen ondersteunt diverse lokale initiatieven op het snijvlak van sport en sociaal domein, waaronder twee tweejarige sporttrajecten (2016-2018) gericht op de jeugd in de Westwijk. Het basketbalproject van…

  Rapport
 • de oogst van 25 jaar ClubExtra

  Hoe rijk geschakeerd de Nederlandse sport ook is, er zijn nog altijd kinderen die op sportgebied buiten de boot dreigen te vallen omdat zij motorische of leer- en gedragsproblemen hebben.…

  Boek
 • Met sport en bewegen als middel kun je werken aan uiteenlopende doelen bij verschillende doelgroepen. Er zijn vele voorbeelden bekend en beschreven van het inzetten van sport en bewegen als…

  Online artikel
 • Uit onderzoek is gebleken dat combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches behoefte hebben aan goede begeleiding en kennisuitwisseling. De Buurtsportcoach Academy geeft een kwaliteitsimpuls aan het werk van ongeveer zeventig buurtsportcoaches in dertien…

  Online artikel
 • resultaten van een vierjarige studie

  Thuis Op Straat (TOS) is een buurtgerichte interventie met een groot bereik onder jongens en meisjes tussen 8 en 14 jaar, veelal van allochtone herkomst. TOS beoogt een duidelijk (gedragsregels,…

  Rapport
 • eindsituatie van deelnemende cluster 4-scholen en hun leerlingen

  Special Heroes heeft als doel om de sport- en beweegdeelname van kinderen en jongeren met een beperking te vergroten. Vanaf 2009 hebben de Stichting Onbeperkt Sportief (voorheen Gehandicaptensport Nederland), NOC*NSF…

  Rapport