Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • een experimenteel onderzoek naar de effecten van het positief dan wel negatief framen van een bericht op de geloofwaardigheid van dit bericht en in welke mate hebben het geslacht, de leeftijd en de betrokkenheid van de ontvanger invloed op deze effecten?

    Uit cijfers van de Nederlandse Hartstichting (2003) blijkt dat 2/3 van de mensen in Nederland te weinig sport. Om mensen bewust te maken van het belang van sporten en gedragsveranderingen…

    Scriptie