Spring naar content

13 publicaties gevonden

 • Of het nu om studenten op een ALO of om collega-docenten bewegingsonderwijs gaat, voor beiden is zelfreflectie enorm belangrijk om continue te blijven ontwikkelen (zie Denison, 2007). In dit artikel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van trainers/coaches

  Sport wordt gezien als een context waar jeugdsporters zich op persoonlijk vlak goed kunnen ontwikkelen. De trainer/coach wordt in de literatuur gezien als een belangrijke spil in dit proces. De…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit is het laatste deel van deze serie. In deel 1 is allereerst het begrip pedagogisch klimaat verhelderd. Na bestudering van de literatuur is een conceptomschrijving van het pedagogisch klimaat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Scholieren en studenten hebben het recht op een veilige leeromgeving. Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid, hiervoor moeten ze een veiligheidsplan en pestprotocol hebben.Maar wat wordt er eigenlijk verstaan…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift