Spring naar content

4 publicaties gevonden

 • bundeling van factsheets van verschillende typen buurtsportcoaches en hun werkwijze en bevinding

  In 2016 en 2017 heeft een evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie en opbrengsten van de Brede impuls combinatiefuncties plaatsgevonden, uitgevoerd door het Mulier Instituut en de hbo-opleidingen Sportkunde met subsidie…

  Factsheet
 • factsheet 2015/9

  Het werven en behouden van leden houdt veel verenigingsbestuurders bezig. Bij 69 procent van de verenigingsbesturen vormt het een van de belangrijkste aandachtspunten voor de korte termijn. Ook als naar…

  Factsheet
 • het belang van sportverenigingen voor de leefbaarheid in krimpkernen

  In dit rapport wordt antwoord gegeven op de motie van mevrouw Bruins Slot (CDA) in de Tweede Kamer waarin werd gevraagd om inzicht in het belang van sportverenigingen voor de…

  Rapport
 • het transitieproces van individuele kennis naar organisatiekennis

  De druk op sportverenigingen, vanuit overheden en sportbonden, neemt toe en zij worden steeds vaker als partner ingezet om bij te dragen aan het verwezenlijken van overheidsdoelen. Niet elke vereniging…

  Scriptie