Spring naar content

4 publicaties gevonden

 • inventarisatieonderzoek sportiviteit & respect in de anders-georganiseerde sport

  De onderzoeksvraag die in dit rapport centraal staat, luidt als volgt: Welke rol speelt ‘Sportiviteit en Respect’ binnen anders-georganiseerde, context gebonden sport en wat doen begeleiders van activiteiten om sportiviteit…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar de vraag of en hoe de manier van lesgeven van sportleiders en trainers wordt beïnvloed door de betekenissen die zij geven aan opvoeden door sport

  Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in de verschillen en overeenkomsten in manier van lesgeven tussen sportleiders in de wijk en trainers van sportverenigingen. Tevens zal bekeken worden of deze…

  Scriptie
 • bron van kennis en ervaring

  In de periode van 2006 tot en met 2010 heeft het project ‘Meedoen Alle Jeugd door Sport’ plaatsgevonden. Ruim 500 sportverenigingen zijn in deze periode aan de slag gegaan om…

  Rapport
 • sportvereniging aan zet

  Tijdens het project ‘Meedoen Alle Jeugd door Sport’ hebben de ruim vijfhonderd deelnemende sportverenigingen met succes aandacht besteed aan het werven van (allochtone) meiden. Voor die verenigingen is het nu…

  Artikel in vaktijdschrift