Spring naar content

29 publicaties gevonden

 • (on)bereikbaar doel?, quick scan sport, bewegen en ouderen 2009

  In deze quick scan geven het W.J.H. Mulier Instituut en TNO Kwaliteit van Leven de actuele stand van zaken weer rond het thema sporten en bewegen van ouderen. Voor het…

  Rapport
 • Onderzoeksrapport van het project ‘Patiëntprofielen’. De hoofdvraag van dit project luidde: “Is het mogelijk om richtlijnen te ontwikkelen om vraag naar en aanbod van beweegprogramma’s voor chronische zieken beter op…

  Rapport
 • Op basis van een literatuuronderzoek en modelberekeningen van het RIVM is gebleken dat leefstijlbegeleiding op maat een aanzienlijke gezondheidswinst oplevert bij mensen met diabetes of bij mensen die door een…

  Rapport
 • Dit document levert basisinformatie voor beweegprogramma’s voor mensen met een chronische aandoening. Daarnaast is er gerichte informatie beschikbaar voor beweegprogramma’s voor mensen met: coronaire hartaandoeningen; COPD; diabetes mellitus type 2;…

  Rapport
 • FLASH!-beweegcampagne voor chronisch zieken

  De Zorg voor Bewegen campagne is bij een groot aantal mensen met een chronische aandoening onder de aandacht gekomen en positief beoordeeld. Een grote meerderheid (82%) van de respondenten met…

  Rapport
 • Rapportage waarin verslag wordt gedaan van twee van de vier voorbereidende activiteiten voorafgaande aan de monitoring, implementatie en evaluatie van de nieuw ontwikkelde beweegprogramma’s die zijn ontwikkeld door het KNGF…

  Rapport
 • a study of labour force participation and its determinants in rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, and juvenile

  Het hoofddoel van dit proefschrift is het bestuderen van de relatie tussen reuma en betaald werk in Nederland. Deze relatie is onderzocht aan de hand van de volgende vragen: Wat…

  Proefschrift/oratie
 • een quick scan

  TNO heeft, in opdracht van de regiegroep SBMCA, een quick scan uitgevoerd om inzicht te krijgen in het bewegen van chronisch zieken. De uitkomsten van de quick scan worden gebruikt…

  Rapport