Spring naar content

9 publicaties gevonden

 • beleidsvisie en -voorstellen opgesteld in opdracht van NOC*NSF

  Conceptnota waarin beoogd wordt structuur aan te brengen in de gedachtevorming over professionalisering in de sport. Er wordt een beleidsvisie geformuleerd waaraan voorstellen gekoppeld zijn voor concretisering van de eerder…

  Rapport
 • zwemvereniging 's-Hertogenbosche Watervrienden

  Verslag van het project ‘ondersteuning jeugdsport’, dat de jeugdafdeling van de Bossche zwemvereniging nader bekijkt.

  Rapport
 • de Bossche Sport Federatie ter discussie

  De centrale vraag in deze evaluatie is: ‘Hoe voert de Bossche Sport Federatie haar taak uit als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de Bossche sportverenigingen en welke toegevoegde waarde heeft zij…

  Rapport
 • overzicht per gemeente

  Een inventarisatieonderzoek naar wensen, ideeën, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Gelderse gemeenten in het kader van de Stimuleringsregeling breedtesport. Uitgevoerd in opdracht van de Provincie Gelderland, mede namens de Gelderse Sport…

  Rapport
 • conclusies en aanbevelingen

  Een inventarisatieonderzoek naar wensen, ideeën, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Gelderse gemeenten in het kader van de stimuleringsregeling breedtesport. Uitgevoerd in opdracht van de Provincie Gelderland, mede namens de Gelderse Sport…

  Rapport
 • plan van aanpak, werving en behoud van seniorenleden

  Deze brochure biedt een aantal richtlijnen die verenigingen kunnen helpen in het ontwikkelen van een sportaanbod voor senioren.

  Brochure