Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • a systematic review

    It has been proposed that the use of cue-reminders may increase the effectiveness of interventions that aim to prevent health-risk behaviors (i.e., having unsafe sex, unhealthy dietary intake, lack of…

    Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
  • Deze literatuurstudie geeft een overzicht van nieuwe wetenschappelijke inzichten in gedragsverandering die relevant kunnen zijn voor overheidscampagnes. Daarbij wordt telkens ingegaan op de vraag hoe overheidscommunicatie effectiever invloed kan hebben…

    Rapport