Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • een onderzoek naar het bezoeken van uitwedstrijden in het betaald voetbal

    Met enige regelmaat leidt de wijze waarop supporters uitwedstrijden van ‘hun’ club bij kunnen wonen tot discussie. In veel gevallen gaat deze discussie over het verplichte vervoersregime c.q. de combiregelingen.…

    Rapport
  • een onderzoek naar de werking van maatregelen tegen geweld en overlast rondom het betaald voetbal

    Supportersgeweld en -overlast is een onderwerp dat al lange tijd in de maatschappelijke en beleidsmatige belangstelling staat. Naast de aard, omvang en ontwikkeling van incidenten rondom het voetbal staat in…

    Rapport