Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • inventarisatie van werkzame elementen

    Kennis over werkzame elementen van interventies draagt er aan bij dat nieuwe interventies ontwikkeld kunnen worden rondom de werkzame elementen, en dat bestaande interventies aangepast kunnen worden aan de context…

    Artikel in wetenschappelijk tijdschrift