Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • een onderzoek naar sportmotivatie en het effect van de causale oriëntaties uit de self-determination theory

    In deze scriptie staat een onderzoek beschreven naar het effect van de sociale interactie binnen sportapplicaties op de intrinsieke en extrinsieke sportmotivatie. Daarnaast is gekeken naar de effecten van de…

    Scriptie