Spring naar content

12 publicaties gevonden

 • inspirerend en uitdagend voor de praktijk

  In Nederland werken steeds meer partijen, waaronder zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ‘en en onderwijsinstellingen vanuit een breed perspectief op gezondheid. In deze brede gezondheidsconcepten, waaronder ‘Positieve gezondheid’…

  Factsheet
 • themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

  De onderzoekers constateren in dit rapport dat het aanbod van preventieve interventies in de zorg sterk versnipperd is: grosso modo wordt slechts een deel van de doelgroep bereikt. De effecten…

  Rapport
 • preventie en zorg in samenhang

  Bij ongewijzigd beleid verdubbelt het aantal mensen met gediagnosticeerde diabetes naar verwachting tot ruim 1,3 miljoen in 2025. De ontwikkeling van het aantal mensen met diabetes en complicaties is niet…

  Rapport
 • het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

  Onderzoek toont aan dat zowel preventie als disease management (DiM) een positief effect kunnen hebben op het voorkomen van en de behandeling van chronisch zieken. Preventie richt zich op het…

  Rapport
 • een overzicht van de (internationale) literatuur

  Onderzoek toont aan dat disease-managementprogramma’s een positief effect hebben op de behandeling van chronisch zieken. In deze programma’s wordt de zorg door verschillende behandelaars en instellingen beter op elkaar afgestemd.…

  Rapport
 • inventarisatie van diabetesinterventies op het terrein van preventie en zorg in Nederland

  Het Nederlandse diabetesveld is zeer gemotiveerd om de diabetesproblematiek aan te pakken. Vooral in de diabeteszorg worden aanzienlijke inspanningen geleverd. Er bestaat een zeer ruim aanbod aan interventies, gericht op…

  Rapport
 • een zorgelijk samenspel

  Om meer inzicht te krijgen in het gezamenlijke voorkomen van diabetes en depressie in Nederland en de gevolgen hiervan, is een literatuurstudie uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn beschreven in dit…

  Rapport