Spring naar content

10 publicaties gevonden

 • Dit boek is de weerslag van een lezingenreeks over de kracht van sportdata in verschillende hoedanigheden binnen de sport. De onderwerpen die in dit boek ter sprake komen zijn cyclische…

  Boek
 • Deze publicatie betreft het vierde boekje dat wordt uitgegeven naar aanleiding van de lezingenreeks ‘Kracht van Sport’. Het boekje betreft een weergave van de lezingen die in het voorjaar van…

  Boek
 • Dit boekje betreft een leesbare weergave van de lezingen die in het voorjaar van 2016 verzorgd zijn door externe deskundigen. Naast het boekje zijn de lezingen ook integraal terug te…

  Boek
 • durven wij nog te dromen?

  Openbare Les uitgesproken op 16 november 2011 door dr. Cees Vervoorn, Lector Topsport en Onderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam

  Rapport
 • de verbinding

  Dit boek is het resultaat van een lezingencyclus in 2015, die inging op de verbindende kracht van sport. De lezingenreeks had de volgende thema’s: sport als driver voor grootstedelijke vernieuwing;…

  Boek
 • een Amsterdamse uitwerking van het landelijke sectorplan Sportonderwijs en -onderzoek

  Deze notitie bevat een Amsterdamse uitwerking van het landelijke sectorplan sportonderwijs en – onderzoek. Een uitwerking met als doel onderwijs en onderzoek sterker aan de sportpraktijk te verbinden met de…

  Verslag
 • Om kennis te vergaren over de werkelijke waarde van sport zijn in het voorjaar van 2013 een reeks lezingen en aansluitend onderwijs georganiseerd over de ‘Kracht van Sport’ onderverdeeld in…

  Boek
 • sport, inspires our generation, rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de kracht van sport

  Een groep van 25 geselecteerde studenten is op zoek gegaan naar de kracht van sport. Zij hebben antwoord gegeven op de hoofdvraag: ‘Wat is de kracht van sport?’ Zij werkten…

  Rapport
 • de effecten van beweging op leerprestaties van kinderen

  Wetenschappers en praktijkdeskundigen hebben onderzoek gedaan naar de lang- en kortdurende effecten van bewegen op de leerprestaties van kinderen. In dit pamflet worden de conclusies van dit onderzoek beschreven: Matig…

  Verslag
 • handleiding

  Handleiding die sportorganisaties in staat stelt beslissingen te nemen op zowel inhoudelijke als organisatorische aspecten van talentontwikkeling.

  Rapport