Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • pilots tonen kansen

    In drie Nederlandse gemeenten, Schiedam, Leiden en Nederweert, hebben in 2016 proefprojecten plaatsgevonden met als doel meer mensen te laten deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Welke werkwijze werd daarbij gevolg…

    Artikel in vaktijdschrift
  • Move Forward is een jonge non-profit organisatie die met dans, basketbal én muziek jongeren in kwetsbare omstandigheden wil motiveren hun talenten te ontwikkelen. Een gesprek met initiatiefneemster Nina Schmid over…

    Online artikel