Spring naar content

32 publicaties gevonden

  • verkenning van de relatie sport en ruimte

    Verslag van een systematische verkenning van de ruimtelijke aspecten van sport en bewegen, gebaseerd op literatuuronderzoek, secundaire analyse van bestaand statistisch materiaal en gesprekken met deskundigen. Resultaat: een beredeneerde ruimteclaim…

    Boek
  • vrijwilligers in de sport

    In dit rapport wordt verslag gedaan van de tweemeting die is verricht in het kader van het programma ‘Vrijwilligersbeleid in de Sportvereniging’ (VIS).

    Rapport