Spring naar content

13 publicaties gevonden

 • casestudie over de betekenis van het zwemdiploma

  Joep is negen jaar en zwemt op zaterdagmorgen bij Kidsclub Zwemmen in Zwolle. Joep is dolblij want hij heeft na drie jaar zwemles een maand geleden zijn A-diploma gehaald. Nu…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het najaar van 2012 startte Windesheim in Zwolle zowel met een project als een onderzoek naar het gebruik van ‘tech’-knowledge in de lichamelijke opvoeding (LO). Vanuit mijn betrokkenheid bij…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Calo-Windesheim start per september 2015 met de master Physical Education and Sport Pedagogy (PESP). In deze master staan pedagogische en didactische professionaliteit in bewegen, school en sport centraal. Dat geeft…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Toen ik in 1992 begon met het lesgeven aan ClubExtra, kon ik niet vermoeden dat ik er vijftien jaar later nog steeds met zoveel plezier mee bezig zou zijn. Zou…

  Artikel in vaktijdschrift
 • over pedagogische adviezen voor ClubExtra kinderen

  ClubExtra is er voor leerlingen die leerproblematiek of leerachterstand hebben of oplopen in het bewegingsonderwijs. Redenen voor deze achterstand kunnen divers zijn. De ingeschatte mogelijkheden van kinderen met ADHD of…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Elders in dit blad staat een artikel over werken met leerlingen in ClubExtra. Daarin gaat het om kinderen die leerproblematiek of leerachterstand hebben. Op welke wijze worden zij geïntroduceerd in de bewegingsactiviteiten…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek waarin de praktijkkennis van docenten bewegingsonderwijs centraal staat die lesgeven in multiculturele klassen van het vmbo. In de periode tussen februari en mei 2009 hebben elf…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Tijdens de studiedag op 13 januari 2005 is de vakgroep bewegingsonderwijs samengekomen in Almere. Een aantal van de gebruikte bestanden en presentaties zitten in dit document toegevoegd. Leerlingvolgsysteem bewegen –…

  Verslag
 • zorgverbreding in de lichamelijke opvoeding

  Met de komst van de basisvorming ligt globaal vast wat alle leerlingen aan het eind van de basisvorming moeten kunnen en kennen. Bij het vak lichamelijke opvoeding kan een aantal…

  Boek
 • passend sportaanbod voor het onderwijs

  In deze publicatie staat maatwerk en het respecteren van verschillen in een klas centraal. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen is aandacht voor de samenstelling van de klas steeds belangrijker. Met de…

  Handboek / handleiding