Spring naar content

3 publicaties gevonden

 • Wat is er nodig om een goed pedagogisch klimaat te kunnen verwezenlijken? Aan de hand van een hoofdstuk uit het boek Didactiek van het bewegingsonderwijs van Daniël Behets wordt in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • alle leerlingen in beweging

  Boek samengesteld naar aanleiding van de 28ste nascholing voor leraren LO te Leuven (België). Verschillende medewerkers uit de lerarenopleiding en uit de onderzoekseenheid “bewegingsopvoeding en sportpsychologie” vertellen over zorgverbreding vanuit…

  Boek
 • handboek bewegingsopvoeding

  Dit boek is een handleiding voor studenten en leraren Lichamelijke Opvoeding die de traditionele instructiemethoden willen ruilen voor nieuwe onderwijsconcepten en die het vakconcept Lichamelijke Opvoeding integraal willen toepassen.

  Handboek / handleiding