Spring naar content

28 publicaties gevonden

 • onderzoek naar de demografische gegevens, sportwensen en sportaanbod voor mensen met een beperking in de provincie Flevoland

  Het onderzoek moet inzicht geven in (I) hoeveel inwoners van de provincie Flevoland een beperking hebben, (II) om welke soorten beperkingen het gaat en (III) in welke mate deze voorkomen.…

  Rapport
 • de kracht van sport en bewegen voor een inclusieve samenleving (eindverslag)

  In opdracht van de Provincie Overijssel is deze verkenning uitgevoerd. Doel van deze verkenning was om de toekomstige koers en focus van de provincie te bepalen.

  Rapport
 • onderzoeksrapport

  Voor het project Iedereen Sport op Maat zijn een handboek en mediakaarten ontwikkeld. Deze staan vol voorbeelden en activiteiten hoe impliciet leren kan worden toegepast binnen het bewegingsonderwijs voor kinderen…

  Rapport
 • Dit handboek heeft als doel alle kinderen te laten meedoen met sport en bewegen. Het is bedoeld voor gymdocenten en bevat veel uitleg en voorbeelden van beweegvormen en sporten. Dit handboek…

  Handboek / handleiding
 • inventariserend onderzoek naar de haalbaarheid van een beroepsvereniging voor buurtsportcoaches

  In dit verkennend onderzoek ging het om de beantwoording van de volgende, vijf vragen:  Waarom is een beroepsvereniging buurtsportcoaches belangrijk en waartoe dient deze te leiden? Is er voldoende draagvlak…

  Rapport
 • verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls-projecten uit de rondes 2012, 2013, 2014 en 2015

  Deze rapportage betreft de vierde rapportage over de Sportimpuls, waarin projectleider en samenwerkingspartners van de Sportimpulsprojecten uit de ronde 2012, 2013, 2014 en 2015 aan het woord komen over hun Sportimpulsproject. Dit jaar…

  Rapport
 • onderzoek naar de demografische gegevens en sportwensen van mensen met een fysieke of verstandelijke beperking in de provincie Flevoland

  In 2012 is in opdracht van Sportservice Flevoland en de provincie Flevoland onderzoek gedaan naar aangepast sporten in Flevoland. Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de sportwensen en -behoeften van…

  Rapport