Spring naar content

26 publicaties gevonden

 • Bij Team Onderwijs regelmatig vragen over het geven van cijfers. Vaak gaan die over het afsluiten van LO in de bovenbouw, soms ook over bewegen en sport of bewegingsonderwijs in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De afgelopen twee jaar was fysiek bewegingsonderwijs vaak niet of beperkt mogelijk. Welke aanpassingen in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor LO(1) waren noodzakelijk en wat was toegestaan?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • bewegen, sport en maatschappij voor havo en vwo

  Dit boek bevat een methode, genaamd Be Sports-Minded, voor het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) op havo en vwo. In deze methode komen verschillende thema’s aan bod, zoals onder…

  Boek
 • van houding naar beroepshouding

  Dit boek bevat een methode voor het examenvak Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2). Het boek bestaat uit zes hoofdstukken, waarin verschillende thema’s aan bod komen, zoals: leidinggeven, gezond bewegen, gezonde leefstijl,…

  Boek
 • Op 16 november 2006 is de eerste bijeenkomst gehouden van de vijf regionale netwerken BSM. Bewegen, Sport en Maatschappij is de nieuwe naam voor LO2, LO als examenvak op havo en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van eindterm naar eindcijfer

  Het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij moet afgerond worden met een cijfer. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staan alle opdrachten, de verdeling in studielast en weging. Hoe…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een vakoverstijgend project in de praktijk (2)

  In dit tweede artikel volgen we opnieuw Casper, een jonge docent LO die met Sportik als vakoverstijgend project voor sportstimulering wil gaan werken.

  Artikel in vaktijdschrift