Spring naar content

26 publicaties gevonden

 • vakspecifieke trendanalyse 2015

  Doel van de trendanalyse voor bewegingsonderwijs en sport is het in kaart brengen van de belangrijkste trends en opmerkelijke ontwikkelingen binnen dit leergebied in alle sectoren van het onderwijs. Daarbij…

  Rapport
 • ijkpunten voor het curriculum van het examenvak LO2 vmbo-gl/tl

  Deze publicatie bevat toetsvoorbeelden voor het schoolexamenvak Lichamelijke Opvoeding 2 voor vmbo-gl/tl. het doel hiervan is om de eindtermen te concretiseren en docenten beter in staat stellen om de praktische…

  Handboek / handleiding
 • be sports-minded

  Dit lesboek is bedoeld voor leerlingen Bewegen, Sport en Maatschappij in het voortgezet onderwijs. De minister van OCW heeft in 2007 de eindtermen vastgesteld voor Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM),…

  Handboek / handleiding
 • ijkpunten voor het curriculum van het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij

  Deze publicatie bevat toetsvoorbeelden voor het schoolexamenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM), en heeft tot doel een impuls te geven aan de kwaliteit van het curriculum van het vak BSM.…

  Handboek / handleiding
 • lichamelijke opvoeding 2

  Van 2000 tot en met 2003 bracht SLO voor alle vakken in de tweede fase jaarlijks een vakdossier uit, in het kader van het project ‘Herziening examenprogramma’s havo/vwo’. De herziening…

  Rapport