Spring naar content

6 publicaties gevonden

 • Hoe creëer je een speelplein waar leerlingen samen zelfstandig kunnen spelen en waar iedereen met zorg voor elkaar plezier beleeft aan bewegen; Hoe regel je een speelplein waar, ook met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ‘Zou jij een artikel kunnen schrijven over jouw aanpak van Zportivo met Groene Spelen, aan de hand van een voorbeeld ?’. Dit verzoek kwam van Maarten Massink, die zelf veelvuldig…

  Artikel in vaktijdschrift
 • on the move

  Sportieve, zelfstandig samenwerkende leerlingen in een doorgaande ontwikkellijn voor PO en VO. Een leerlijn gericht op bewegen verbeteren is een uitdaging. Maar hoe breng je lijn in het leren samenwerken?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • voor meer zelfstandigheid en sportief gedrag in de gymles VO en PO

  ZPORTIVO geeft informatie over leerlingen, hoe zij omgaan met autonomie en verbinding met anderen. Het programma biedt zo een prima ingang om verantwoord samen te werken met collega’s en ouders.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Steeds vaker zie je sport mbo-ers in beweegteams op scholen en in de wijk. Immers, we beseffen dat we deze groep professionals nodig hebben om kinderen en jeugd, maar ook…

  Artikel in vaktijdschrift
 • We worden elke dag geconfronteerd met kinderen met onaangepast speelgedrag tijdens onze lessen bewegingsonderwijs en op het plein. Bijvoorbeeld kinderen die niet meedoen of kinderen die snel boos worden. Hoe kunnen we…

  Artikel in vaktijdschrift