Spring naar content

5 publicaties gevonden

 • effecten van fair-play, sociomoreel redeneren, moreel klimaat en relationele steun van de trainer op anti- en prosociaal gedrag in en om het veld

  Het doel van deze studie is om meer inzicht te krijgen in de invloed van de jeugdsport op het pro- en antisociaal gedrag van jonge voetballers. Het uitgangspunt van dit…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Naast school en gezin biedt vrijetijdsbesteding een context waarin adolescenten specifieke ontwikkelings- en leerervaringen op kunnen doen. Deze dissertatie had als hoofddoel de invloed van georganiseerde jeugdsport op anti- en…

  Boek
 • valideringsstudie naar een instrumentarium voor pedagogisch kwaliteitsbeleid binnen de georganiseerd jeugdsport

  Dit rapport betreft een valideringsstudie naar een instrumentarium ten behoeve van het pedagogisch kwaliteitsbeleid binnen de georganiseerde jeugdsport, met name op het gebied van sportiviteit en respect (fair play). Centraal…

  Rapport
 • haalbaarheidsstudie naar een interventie met behulp van forumtheater

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een haalbaarheidsstudie naar een interventieonderzoek met behulp van forumtheater bij voetballende jongens van 9 tot en met 19 jaar. De interventie richtte zich…

  Rapport
 • In dit rapport wordt verslag gedaan van de bevindingen van het onderzoeksproject de pedagogische taak van de sportvereniging. In dit project is geprobeerd om op systematische wijze inzicht te krijgen…

  Rapport