Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • een onderzoek naar de betekenis van sportparticipatie voor de sociale integratie van jongens in de samenleving

    Veel jeugdigen doen aan sport, meestal in verenigingsverband. Behalve een plezierige vrijetijdsbesteding is sporten voor hen ook een vanzelfsprekende manier om met anderen om te gaan. De sportvereniging vormt voor…

    Rapport
  • In dit rapport wordt verslag gedaan van de bevindingen van het onderzoeksproject de pedagogische taak van de sportvereniging. In dit project is geprobeerd om op systematische wijze inzicht te krijgen…

    Rapport