Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • een onderzoek naar het verenigingsleven van nieuwe roei- en tennisverenigingen

    Er verdwijnen steeds meer sportverenigingen, maar er ontstaan ook steeds weer nieuwe verenigingen en mensen gaan in andere (organisatie)vormen sporten. De algemene probleemstelling die in dit onderzoek centraal staat luidt…

    Rapport