Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • keuzevak op Groenewald Stein

    Door de vernieuwing van het vmbo is het programma van Sport, Dienstverlening en Veiligheid van de radar geraakt. Daarop moest onderzocht worden hoe leerlingen basis en kader met affiniteit voor…

    Artikel in vaktijdschrift
  • hoe groot is het verschil?

    Enkele resultaten uit het project ‘allochtone jongeren, hun ouders en arbeid’ wordt gepresenteerd. De levensloopperspectieven van allochtone jongeren worden vergeleken met die van autochtone jongeren, ook met betrekking tot de…

    Artikel in wetenschappelijk tijdschrift