Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • professionals in de knel tussen ideaal en praktijk?

    Participatie van de ‘doelgroep’ blijkt een sleutelbegrip te zijn in het werken aan empowerment. Professionals hebben er de mond van vol, maar in de praktijk blijken ze te laveren tussen…

    Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
  • voor gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers als aanvulling op de Preffi 2.0, toelichting, score-formulier, operationalisering en normering

    In opdracht van het programma Gezond Leven van ZonMw heeft het NIGZ-Centrum voor Kennis en Kwaliteit in samenwerking met de Universiteit van Humanistiek een Empowerment Kwaliteit Instrument (EKI) voor gezondheidsbevorderaars…

    Rapport