Spring naar content

49 publicaties gevonden

 • Dit artikel over vakoverstijgende projecten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs geeft antwoord op de volgende vragen: Wat houdt projectmatig werken in? Hoe zet je een project op? Hoe…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het Basisdocument bewegingsonderwijs onderbouw VO is uit! Inmiddels is er in het vakblad een aantal artikelen over dit basisdocument geschreven. In dit artikel beschrijven wij de leerlijn springen (turnen) van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het Basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is in mei verschenen en sluit aan op het basisdocument voor het basisonderwijs. In een artikel in LO nr.2, 2007 worden doel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • handreiking met leerarrangementen

  Deze handreiking dient ter inspiratie voor docenten beroepsgericht en docenten LO. De publicatie beschrijft drie varianten waarmee scholen de talenten van sportieve basis- en kaderleerlingen verder kunnen helpen ontplooien en…

  Rapport
 • Sinds het verschijnen van het Basisdocument VO is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de mate waarin de daarin beschreven deelnameniveaus door de leerlingen in de praktijk worden gerealiseerd. Reden voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • moetivatie of motivatie in de gymles

  Sinds 2011 doen tweedejaarsstudenten op de Academie voor sportstudies in Den Haag (HALO) op hun stageschool een praktijkgericht onderzoek naar deelnamemotieven en de motivatie van hun leerlingen. Op basis van de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • freesport in VO

  SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling heeft videobeelden van negen freesporten verzameld op diverse scholen van het voortgezet onderwijs en als ‘doorkijkjes’ op www.bewegingsonderwijs.slo.nl gezet. Het freesportproject is in 2013 afgesloten. In dit artikel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • betrokkenheid bij de les LO als groepsgebeuren

  In 2007 is het Basisdocument bewegingsonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs verschenen. In het basisdocument worden vier sleutels onderscheiden als referentiekader voor kwaliteit. Eén van de vier sleutels is ‘bewegen beleven’. Het ‘bewegen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In 2009-2011 draait de SLO samen met enkele scholen uit het voortgezet onderwijs de veldaanvraag ‘Streetsport’. Het doel van deze veldaanvraag is dat de deelnemende scholen hun leerlingen proberen te stimuleren tot deelname aan ‘streetsport-achtige…

  Artikel in vaktijdschrift