Spring naar content

19 publicaties gevonden

 • a 23-year follow-up from teenager to adult about lifestyle and health

  Third monograph of the Amsterdam Growth and Health Longitudinal Study (AGAHLS) reports on trends in life-syle and health from the ages of 13 to 36. 

  Boek
 • onderzoek naar de invloed van twee extra lessen lichamelijke oefening per week, gedurende een schooljaar, op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van 12 en 13-jarige jongens van de brugklassen op een school voor v.w.o. en h.a.v.o. te Amsterdam

  Dit boek beschrijft een onderzoek naar de invloed van twee extra lessen lichamelijke oefening per week, gedurende een schooljaar, op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van 12 en 13-jarige jongens…

  Boek
 • theoretische achtergronden voor het werken in de basisschool

  Dit is een theorieboek over het bewegingsonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Het boek gaat in op de theoretische achtergronden van dit bewegingsonderwijs. Thema’s die aan bod komen,…

  Boek
 • fragmenten uit een leven dat van toevalligheden aan elkaar hangt, deel I, Henny van de Lijnbaansgracht, Mijn kinderjaren van 1941-1953

  ‘Henny van de Lijnbaansgracht is het eerste deel van een drieluik over het leven van een jongen, geboren en getogen in Amsterdam op het randje van de Jordaan. In twintig…

  Boek
 • handleiding en prestatieschalen 9 t/m 11 jarigen

  In deze handleiding geeft men een beschrijving van de MO(tor)PER(formance) fitheidstest en de prestatieschalen, zoals die voor Nederlandse jongens en meisjes van 9 tot en met 11 jaar zijn ontwikkeld…

  Boek
 • Rede, gedeeltelijk uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit en de Subfaculteit Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam, teneinde…

  Verslag
 • differences over a 26-year period (1980-2006) (INTERN)

  This study aimed to compare neuromotor fitness test scores of 9-12-year-old Dutch youth in 2006 with scores of same aged children in 1980. Body height, body weight and performance on…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift