Spring naar content

58 publicaties gevonden

 • hoe leerkrachten hun eigen deelschoolwerkplan bewegingsonderwijs kunnen opstellen

  Dit boek is het eerste boek uit de reeks ”Didactiek van het bewegingsonderwijs en de sport”. Dit boek (Naar een werkplan bewegingsonderwijs) biedt leerkrachten in het basis-, voortgezet- en speciaal…

  Boek
 • theoretische achtergronden voor het werken in de basisschool

  Dit is een theorieboek over het bewegingsonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Het boek gaat in op de theoretische achtergronden van dit bewegingsonderwijs. Thema’s die aan bod komen,…

  Boek
 • basisthema's in bewegingsonderwijs en sport op school

  In dit boek komen een aantal basisthema’s naar voren die betrekking hebben op het bewegingsonderwijs en sport op school. Thema’s, zoals: uitgangspunten en doelstellingen, context van het onderwijs, de voorbereiding,…

  Boek
 • basisthema's in de lichamelijke opvoeding

  In dit boek komen verschillende basisthema’s naar voren die betrekking hebben op de huidige vorm van lichamelijke opvoeding. Het gaat om thema’s, zoals: Bewegingscultuur, Leerlingen, Vaksectie, Planning en Evaluatie. Het boek…

  Boek
 • Goof Buijs & Harry Stegeman

  Ter gelegenheid van het verschijnen van het Leerplankader Sport, bewegen een gezonde leefstijl vroegen we twee gerenommeerde en zeer ervaren experts om een reflectie. Goof Buijs kijkt van buiten ons…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit boek is een afscheidsrede van Harry Stegeman ter gelegenheid van zijn afscheid als lector Bewegen & Gedragsbeïnvloeding aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle.   

  Boek
 • In recente bijdragen in dit blad betoogde ik dat scholen niet al te zuinig met de lessen bewegingsonderwijs moeten omspringen en dat plezier in bewegen en bewegingsonderwijs wezenlijk is. En…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Bericht zum 11. Kongress des Internationalen Arbeitskreises für zetgemässe Leibeserziehung

  Overzicht van het in 1994 gehouden IAZL-congres in Nederland op de Universiteit van Twente te Enschede. 

  Boek
 • Van halverwege 2002 tot begin van dit jaar werd door het Mulier Instituut en de lerarenopleidingen lichamelijke opvoeding gezamenlijk het project ‘Kwaliteit van LO’ uitgevoerd. In de bijdrage hieronder worden,…

  Artikel in vaktijdschrift