Spring naar content

6 publicaties gevonden

 • opvoeden binnen bewegingsonderwijs (en sport) bij het verwerven van een beweeg- en sportidentiteit

  Bewegingsonderwijs en de georganiseerde sport leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van jonge mensen als beweger en sporter. Kinderen en jeugdigen worden ondersteund bij het ontwikkelen van een ?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit boek is een praktijkboek. het bevat beschrijvingen van bewegingsactiviteiten voor de activiteitsgebieden (domeinen) turnen, spelen, bewegen en muziek, atletiek en zelfverdediging. In het boek worden leersituaties gegeven. Van deze…

  Boek
 • leraar lichamelijke opvoeding eerste graad

  Hierin zijn de gemeenschappelijke opleidingskwalificaties voor de lerarenopleidingen Lichamelijke Opvoeding in Nederland opgenomen. Het profiel beschrijft wat een afgestudeerde van de zes hogescholen die in Nederland de opleiding tot leraar…

  Boek
 • jeugdsport in een pedagogisch perspectief

  Het unieke karakter van bewegen en sport biedt voor kinderen en jongeren vele educatieve mogelijkheden. Zij leren regels te gebruiken en te aanvaarden, om te gaan met hun eigen talenten…

  Boek
 • In het Beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding beschrijft de beroepsgroep aan welke kwaliteitseisen de leraar moet voldoen om in het huidige onderwijs naar behoren te kunnen functioneren. In dit beroepsprofiel is…

  Boek