Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • wat kunt u als gemeente doen?

    Deze handreiking is onderdeel van een serie handreikingen voor gemeenten. De handreiking is bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders vanuit integratie en participatie, volksgezondheid, sport, huisvesting of anderszins.…

    Handboek / handleiding
  • trapsgewijze methode tot verhoging ouderbetrokkenheid bij buurt- en sportactiviteiten

    Deze brochure geeft stapsgewijs aan hoe organisaties ouderbetrokkenheid bij buurt- en sportactiviteiten kunnen vergroten. Als voorbeeld dient het project Ouders op de Playground zoals uitgevoerd in een aandachtswijk in Almere.

    Brochure