Spring naar content

15 publicaties gevonden

 • sociale professionals in de breedtesport

  Verenigingsmanagers, verenigingsondersteuners, verenigingsadviseurs, combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches, sportconsulenten, schoolsportmedewerkers, sportstimuleringsmedewerkers, sportbuurtwerkers enz.: in Nederland is de afgelopen decennia een sportondersteuningssector ontstaan die in omvang nog steeds lijkt te groeien. Het gaat om…

  Rapport
 • evaluatie van het side-eventsprogramma van WEURO 2017, managementsamenvatting

  De KNVB en de Stichting EK Vrouwen 2017 grepen WEURO 2017 aan om bij te dragen aan doelen op het gebied van de bekendheid, het imago en de participatie van…

  Rapport
 • the meaning of sport activities for refugees living in a reception centre

  This article focuses on the meaning of sport activities for refugees living in a reception centre. We conceptualise the reception centre as a liminal space and analyse how this liminal…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een onderzoek naar sportmotieven en interetnisch contact van Turkse en Marokkaanse jongeren uit de wijk Overvecht in Utrecht

  Deze masterthesis gaat op dit onderwerp in door te onderzoeken welke motieven Turkse en Marokkaanse jongeren uit de Utrechtse wijk Overvecht hebben om te sporten en wat sport voor hen…

  Scriptie